COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Cerere cumpărare teren cotă parte indiviză

 


acte de proprietate a apartamentului/spaţiului/construcţiei proprietatea solicitantului;
documentaţie cadastrală a apartamentului/spaţiului/construcţiei proprietatea solicitantului;
copie de pe contractul de concesiune şi procesul verbal de predare-primire amplasament cu planul de situaţie anexat;
dovada achitării la zi a preţului concesiunii, precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;
acte de identitate solicitant;
certificat de înregistrare (pentru persoane juridice);
autorizaţie de construire şi documentaţie cadastrală actualizată cu schimbarea destinaţiei spaţiului din locuinţă în spaţiu comercial (unde este cazul);
cerere (format .pdf);

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?