COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Cerere cumpărare teren prin licitație publică a terenului


certificat de urbanism şi plan de situaţie anexă la certificat, avizat de către arhitectul sef;
P.U.D. aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local şi plan de situaţie anexă la P.U.D.;
acte de proprietate pentru construcţia şi terenul proprietate privată;
documentaţie cadastrală a spaţiului proprietatea solicitantului;
plan de situaţie scara 1 : 500 în Sistem de proiecţie Stereografic 1970 întocmit de persoana fizică sau juridică autorizată, pe hârtie şi suport magnetic, pentru terenul solicitat spre concesiune (planul respectă prevederile certificatului de urbanism şi P.U.D.-ului cu planurile anexă);
acte de identitate solicitant;
certificat de înregistrare (pentru persoane juridice);
fundamentare din punct de vedere tehnic, economic, financiar, social şi de mediu.

Fundamentarea trebuie să cuprindă datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de cumparare, planul de afaceri;
cerere (format .pdf);

⇒ în cazul extinderilor la parterul blocurilor cu locuinţe colective, se vor prezenta, în plus, următoarele documente:

• certificatul de urbanism cu schimbarea destinaţiei spaţiului din locuinţă în spaţiu comercial;
• titlu de proprietate asupra terenului cotă parte indiviză aferent apartamentului, obţinut înaintea schimbării destinaţiei spaţiului, sau cerere pentru cumpărarea terenului cotă parte indiviză aferent spaţiului cu destinaţia schimbată în spaţiu comercial, sau cerere pentru cumpărarea terenului cotă parte indiviză aferent spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la data construcţiei, teren concesionat de proprietarul spaţiului, care nu a obţinut titlu de proprietate conform H.G. nr. 834/1991 sau care a achiziţionat spaţiul de la unităţile cooperatiste;
• acordul notarial al asociaţiei de proprietari şi al vecinilor adiacenţi cu privire la extindere.
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?