COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Cerere cumpărare teren prin licitație publică în prezent închiriat

 

acte de proprietate şi documentaţia cadastrală a bunurilor imobile – construcţie şi teren proprietate privată a petentului, în continuarea cărora a fost închiriat terenul proprietate privată a Municipiului Piatra Neamţ;
documentaţia cadastrală a terenului închiriat, din care să rezulte respectarea amplasamentului şi dimensiunilor terenului închiriat, sau plan de situaţie scara 1:500 în Sistem de proiecţie Stereografic 1970 întocmit de persoana fizică sau juridică autorizată, cu terenul închiriat, pe hârtie şi suport magnetic;
copie de pe contractul de închiriere şi procesul verbal de predare-primire amplasament cu planul de situaţie anexat;
dovada achitării la zi a preţului închirierii, precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;
acte de identitate solicitant;
certificat de înregistrare (pentru persoane juridice);

cerere (format .pdf);


 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?