COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Cerere înscriere în Cartea Funciară

 

autorizaţie de construire şi proces verbal la terminarea lucrării, semnat de reprezentanţii Primăriei (când se solicită înscriere în Cartea Funciară a unui teren concesionat);
copie de pe contractul de concesiune / închiriere şi procesul verbal de predare-primire amplasament cu planul anexă;
plan de situaţie scara 1:500 în Sistem de proiecţie Stereografic 1970, cu terenul concesionat/închiriat, pe hârtie şi suport magnetic (plan de situaţie care va face parte din documentaţia cadastrală, întocmit de persoana fizică sau juridică autorizată ce întocmeşte această documentaţie)
certificat fiscal emis de Direcţia de Taxe şi Impozite din care să rezulte achitarea tuturor taxelor, impozitelor şi preţului de concesiune / închiriere pentru terenul pentru care se solicită înscrierea în Cartea Funciară;
numele persoanei fizice sau juridice autorizate care întocmeşte documentaţia;

cerere (format .pdf);

Observaţie:
în cazul solicitării de înscriere în Cartea Funciară a apartamentelor proprietatea municipalităţii, se va depune numai o cerere în acest sens;
în cazul solicitării de înscriere în Cartea Funciară a terenurilor aferente extinderilor edificate la parterul blocurilor cu locuinţe colective, pe lângă actele menţionate, se vor prezenta şi următoarele documente:
        • documentaţie cadastrală actualizată cu schimbarea destinaţiei spaţiului din locuinţă în spaţiu comercial;
       • acordul notarial al asociaţiei de proprietari şi al vecinilor adiacenţi cu privire la extindere (în cazul în care un asemenea acord nu a fost prezentat la data încheierii contractului de concesiune).
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?