COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Guvernanță Corporativă

 

 

Proiect Componenta Initiala

 

Legislație privind principiile și conceptele guvernanței  corporative

 

Procedura selectie membri CA

 

Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație

 

Profilul consiliului de administrație

 

Rapoarte

 

 

Hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
          SC Parking SA
          SC Publiserv SA
          SC Salubritas SA

 

SCRISORI DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societăților la care Municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau majoritar - 2021

- scrisoare de așteptări S.C. LocativServ S.R.L.

- scrisoare de așteptări S.C. Parking S.A.

- scrisoare de așteptări S.C. Salubritas S.A.

- scrisoare de așteptări S.C. Publiserv S.A.

 

Primăria Municipiului Piatra Neamț, convoacă la consultari acționarii de la SC Locativserv SRL, SC Publiserv SA, SC Parking SA și SC Salubritas SA în vederea definitivării scrisorilor de așteptări
- detalii anunț (format .pdf)

- postat la data de 05.07.2021

 

CONSILIUL LOCAL al Municipiului Piatra Neamţ, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de Selecţie, anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de administrator în consiliile de administraţie, la societăţile la care Municipiul Piatra Neamţ este acţionar unic sau majoritar, respectiv SC Locativserv SRL, SC Parking SA, SC Salubritas SA şi SC Publiserv SA.

- detalii anunț (format .pdf)
- bibliografie (format .pdf)
- formular înscriere (format .pdf)

- declarație privind cazierul judiciar (format .pdf)

- declarație privind cazierul fiscal (format .pdf)

- declarație de consimțământ (format .pdf)

- declarație privind statutul de independent (format .pdf)

- declarație conflicte de interese (format .pdf)

- declarație privind apartenența la consiliile de administrație (format .pdf)

- declarație art. 30 aliniatul 9 (format .pdf)

- declarație privind acordul de obținere a datelor (format .pdf)

- declarație art. 6 (format .pdf)

- declarație privind insolvența/falimentul (format .pdf)

- declarație destituire (format .pdf)

- postat la data de 07.06.2021

 

SCRISORI DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societăților la care Municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau majoritar

- dispoziția nr. 1809/11.09.2017

- scrisoare de așteptări S.C. LocativServ S.R.L.

- scrisoare de așteptări S.C. Parking S.A.

- scrisoare de așteptări S.C. Salubritas S.A.

- scrisoare de așteptări S.C. Publiserv S.A.

 

Primăria Municipiului Piatra Neamț, convoacă acționarii de la SC Locativserv SRL, SC Publiserv SA, SC Parking SA și SC Salubritas SA în vederea definitivării scrisorii de așteptări.
- detalii (format .pdf)

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecţie a candidaţilor in consiliile de administraţie la societăţile la care municipiul Piatra Neamţ este acționar unic sau majoritar, anunţă organizarea selecţiei pentru desemnarea membrilor in Consiliile de Administraţie ale S.C. LocativServ S.R.L., SC Publiserv S.A., S.C. Parking S.A., SC Salubritas S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă.
- detalii anunț (format .pdf)
- bibliografie (format .pdf)
- formular înscriere (format .pdf)
- declarație prelucrare date personale (format .pdf)
- declarație art. 138
- declarație conflict de interese (format .pdf)
- declarație art. 6 (format .pdf)
- declarație membru (format .pdf)
- declarație destituire (format .pdf)

- postat la data de 09.08.2017