COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia de asistență socială

 

Serviciul de Protecție Socială

Ajutor social
Ajutor de urgenţă
Evaluări psiho-sociale pentru încadrarea în grad de handicap
Servicii de cantină de ajutor social
Acordarea gratuităţii pe transportul urban local pentru unele categorii sociale
Stabilirea scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale (rovinietă) pentru persoanele cu handicap
Acordarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare, persoanelor cu handicap
Acordarea dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară pentru cresterea copilului
Internarea într-un centru public rezidenţial
Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Acordarea indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav care renunţă la asistent personal

 

 

Compartiment Autoritate Tutelară

Instituirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie
Instituirea curatelei pentru o persoană majoră
Instituirea curatelei pentru reprezentarea sau asistarea minorilor aflaţi în dificultate
Instituirea curatelei pentru minorii ai căror părinţi sunt plecaţi din localitate pentru o perioadă îndelungată de timp
Internarea în CENTRUL SOCIAL "PIETRICICA" (Căminul Pentru Persoane Varstnice) Piatra-Neamţ

 

 

Biroul Protecția Copilului

 

Alocaţie pentru susţinerea familiei
Alocaţie de stat pentru copii
Măsuri de protecţie pentru copii în dificultate
Anchete sociale pentru obţinerea burselor altor beneficii sociale pentru copii
Caracterizare pentru obţinerea Atestatului de asistent maternal profesionist
Anchete psihosociale pentru încadrarea în grad de handicap a copilului
Anchete psihosociale pentru orientarea reorientarea şcolara a copiilor
Eliberare dovezi pentru persoanele care lucrează cu contract de munca în străinătate şi au în întreţinere copii minori
Eliberarea de lapte praf gratuit pentru copiii de 0-12 luni