COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Alocaţie pentru susţinerea familiei

 

– Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (formular tip .pdf )  prevăzut de lege, care se găseşte la ghişeul DAS din camera 20;
– Copie xerox după documentele de identitate pentru toţi membrii familiei, inclusiv certificate de căsătorie, certificate de deces, certificate de naştere copii;
– Copie xerox după hotărarea de plasament/numire în calitate de tutore (dacă este cazul);
– Copie xerox dupa hotărarea judecătorească de divort (dacă este cazul);
– Adeverinţă de salariat-părinţi-venitul NET/cupon pensie/talon somaj;
– Certificat de stare materială-Directia Taxe şi Impozite;
– Certificat fiscal Administratia Finantelor Publice Piatra Neamţ-soţ şi soţie;
– Adeverinţe de elev/student, pentru copiii avuţi în intreţinere şi care frecventează cursurile scolare şi cuponul de alocaţie pentru copiii prescolari/adeverinţa de la A.J.P.S. Neamt (fosta Direcţia Muncii) dacă alocaţia este virată in cont bancar;
– Copie după actul de proprietate al locuinţei/contract de închiriere-dacă este cazul;
– Adeverinţe care sa ateste daca beneficiază de alte drepturi de asistenţa socială, inclusiv din strainatate (alocaţii, indemnizaţii, buget complementar, ajutor social, cantina de ajutor social, e.t.c.);
– Doua dosare cu şină;


Baza legală: Legea 277/2010
Termen maxim de soluţionare: 20 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant:

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?