COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Alocaţie de stat pentru copii

 

– cerere tip (formular tip .pdf) prevăzut de lege, care se găseşte la ghişeul DAS din camera 20;
– livret de familie, copie şi original;
– certificat de naştere pentrut copil nou născut, original şi copie;
– buletin de identitate/carte de identitate pentru părintele care solicită să fie titularul acestei alocaţii, copie şi original;
– extras de cont, doar în cazul în care solicitantul alocaţiei de stat solicită ca acest drept să fie virat în cont;
– dosar.


Baza legală: Legea nr. 61/1993, cu modificările şi completările ulterioare
Termen maxim de soluţionare: 30 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant:

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?