COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Instituirea curatelei pentru reprezentarea sau asistarea minorilor aflaţi în dificultate

 

– xerocopii certificate de naştere ale minorilor;
– xerocopii buletine de identitate minori, în cazul în care au împlinit vârsta de 14 ani;
– xerocopii certificate de deces (unde este cazul);
– anexa 23 de la Starea Civilă emisă de la ultimul domiciliu al defunctului;
– dovada dobândirii bunurilor în proprietatea minorilor;
– copia buletinului de identitate a persoanei care urmează să susţină interesele minorilor (curator);
– cerere din partea curatorului;
– adeverinte medicale pentru curator şi minori (de la medicul de familie);
– declaraţia minorului care are capacitate de exerciţiu restrânsă (are 14 ani împliniţi) că este de acord să fie asistat la Notarul Public de respectivul curator;
– pentru încuviinţare cumpărare, înstrăinare, donaţie sau schimb în numele şi pentru minori se vor prezenta acte de proprietate pentru care urmează a se face tranzacţia.

Baza legală: Codul Familiei
Termen maxim de soluţionare: 30 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant:

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?