COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Măsuri de protecţie pentru copii în dificultate

 

– cerere;
– acte de identitate şi de stare civilă pentru toti membrii familiei (buletin/carte de identitate pentru părinţi, certificatele de naştere ale copiilor), copie şi original;
– acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariat cu venitul net/adeverinţă de somaj/adeverinţă de ajutor social, pentru ambii părinţi, certificat de stare materială - Direcţia Taxe şi Impozite Piatra Neamţ, certificat fiscal - Administraţie Financiară Neamţ, cupon alocaţie de stat);
– adeverinţă de elev insoţită de caracterizarea şcolară;
– copie după hotărarea de divorţ (unde este cazul);
– copie după hotărarea de plasament (unde este cazul);
– adeverinţe medicale pentru toţi membrii familiei eliberată de medicul de familie;
– referat medical, formular tip-completat de medicul de familie, doar pentru minorul pentru care se instituie măsura de protecţie;
– copie după actul de proprietate/contract de închiriere a locuinţei;
– copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap (unde este cazul);
– declaraţii părinţi, bunici materni şi paterni cu privire la instituirea măsurii de protecţie.

Baza legală: Legea nr. 272/2004
Termen maxim de soluţionare: 30 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant:

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?