COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Instituirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie

 

- Copie şi original certificate de naştere (tutore şi persoana reprezentată);
- Copie şi original C.I.(B.I.);
- Adeverinţă de venit sau cupon de pensie pentru tutore;
- Copie şi original hotărâre judecătoarească de punere sub interdicţie (rămasă definitivă şi irevocabilă);
- Acte medicale atât pentru tutore cât şi pentru persoana ce urmează a fi reprezentată;
- Inventarierea bunurilor pentru persoana ce necesită instituirea tutelei şi întocmirea procesului verbal;
- Actele sunt valabile şi în cazul tutelei pentru minorii puşi sub interdictie.

Baza legală: Codul Familiei
Termen maxim de soluţionare: 30 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant: -

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?