COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Ordinea de priorități definitivă a solicitanților de locuințe

Ordinea definitivă de priorități a solicitanților de locuințe din fondul locativ, cu dosare depuse sau actualizate în perioada 07.05.2024 - 17.05.2024:
- ../common/calendar Postat la data de: 13.06.2024

Serviciul de Evidență a Persoanelor

Programul de lucru cu publicul la nivelul Serviciului de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț, în zilele de 08.06.2024 și 09.06.2024
08.06.2024     08.00 - 16.00
...
../common/calendar Postat la data de: 05.06.2024

Organizare licitație publică

Organizare licitație publică pentru:
- închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra - Neamț - ../common/calendar Postat la data de: 03.06.2024

Rezultate evaluare dosare - program rabla

Rezultate evaluare dosare privind solicitarea stimulentului de casare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - ../common/calendar Postat la data de: 03.06.2024

Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe

Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe din fondul locativ:
- proprietatea municipiului Piatra Neamț, care au îndeplinit criteriile de acces, cu...
../common/calendar Postat la data de: 29.05.2024

Informare aviz de gospodărire a apelor

Aceasta informare este efectuată de MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ cu sediul în municipiul Piatra Neamț,  strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, cod poștal 610101, telefon...
../common/calendar Postat la data de: 28.05.2024

Licitație publică

Primăria Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea licitației publice pentru închiierea bunului proprietate publică
- ../common/calendar Postat la data de: 30.04.2024

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Rezultate evaluare dosare privind solicitarea stimulentului de casare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate
- ../common/calendar Postat la data de: 30.04.2024

Depunere și actualizare dosare pentru locuințe

Municipiului Piatra-Neamt, anunță că în perioada 07.05.2024-17.05.2024 pot să depună sau să actualizare dosarul pentru locuințe înregistrat la Municipiul Piatra-Neamț...
../common/calendar Postat la data de: 29.04.2024

Direcția taxe și impozite

Program de lucru cu publicul în perioada 29.04.2024 - 07.05.2024 - detalii...
../common/calendar Postat la data de: 25.04.2024

Solicitare aviz de gospodărire a apelor

Aceasta informare este efectuată de MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, cu sediul în loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, ce intenţionează să solicite de la  Sistemul de...
../common/calendar Postat la data de: 22.04.2024

Organizare licitație publică

Primăria municipiului Piatra Neamț anunță organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra- Neamț:
- ../common/calendar Postat la data de: 15.04.2024

Solicitare aviz de gospodărire a apelor

Aceasta informare este efectuată de MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, cu sediul în loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, ce intenţionează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a...
../common/calendar Postat la data de: 15.04.2024

Rezultate - proiecte cu finanțare nerambursabilă

Rezultatele în urma evaluării Comisiei de aprobare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Piatra-Neamt, pentru...
../common/calendar Postat la data de: 12.04.2024

Etapă de încadrare

Municipiul Piatra Neamț prin Andrei Carabelea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț,...
../common/calendar Postat la data de: 28.03.2024

Organizare licitație publică

Organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra- Neamț
Bunurile scoase la lictație aparțin domeniului...
../common/calendar Postat la data de: 28.03.2024

În atenția solicitanților locuințe ANL

Conform procesului verbal nr. 12804/27.03.2024 s-a afișat Ordinea de prioritatiți definitivă a solicitanților de locuințe construite din fonduri ANL destinate...
../common/calendar Postat la data de: 27.03.2024

În atenția asociațiilor de proprietari

Asociațiile de proprietari au obligația de a depune la Compartimentul Administrarea Spațiilor Locative și Îndrumarea Asociațiilor de Proprietari din cadrul...
../common/calendar Postat la data de: 20.03.2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Piatra Neamț prin Andrei Carabelea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare...
../common/calendar Postat la data de: 20.03.2024

Organizare licitație publică

Municipiul Piatra Neamț anunță organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamț - ../common/calendar Postat la data de: 14.03.2024

În atenția solicitanților de locuințe

Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe construite din fonduri ANL destinate închirierii tinerilor, care au îndeplinit criteriile
- ../common/calendar Postat la data de: 13.03.2024

În atenția Asociațiilor de Proprietari

Primăria Municipiului Piatra-Neamț și Asociația non-guvernamentală „ÎntreVecini” informează Asociațiile de Proprietari de pe raza municipiului privind lansarea...
../common/calendar Postat la data de: 13.03.2024

Programul rabla local

Anunț referitor la Programul privind casarea autovehiculelor uzate
- detalii (format .pdf)
- ../common/calendar Postat la data de: 12.03.2024

Invitație - depunere proiecte

Municipiul Piatra-Neamț invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc...
../common/calendar Postat la data de: 28.02.2024

Procedură de licitație publică

Procedură de licitație publică pentru: teren în suprafață de 219 mp identificat cu NC 69283, situat în Piatra-Neamț, bd. Mărășesti, fn, județul Neamț, aparținând...
../common/calendar Postat la data de: 22.01.2024

Actualizare dosare locuințe ANL

Solicitanții de locuințe ANL destinate închirierii pentru tineri, ca în perioada 22.01.2024-23.02.2024 să depună sau să actualizeze dosarul înregistrat la Municipiul...
../common/calendar Postat la data de: 19.01.2024

Programul privind casarea autovehiculelor uzate – „Rabla local”

Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț a aprobat miercuri, 12 aprilie 2023, participarea Municipiului Piatra Neamț la Programul privind casarea autovehiculelor...
../common/calendar Postat la data de: 28.07.2023

Reatestare administratori de condominii

Compartimentul Sprijinirea și Îndrumarea Asociațiilor de Proprietari invită administratorii de condominii al căror atestat expiră în anul 2024, să solicite la...
../common/calendar Postat la data de: 04.01.2024

Direcția taxe și impozite Piatra Neamț informează contribuabilii

Începând cu data de 22.12.2023 nu se mai pot efectua plăți online pe site-ul www.primariapn.ro.
Începând cu data de 27.12.2023 nu se mai pot efectua:
-...
../common/calendar Postat la data de: 20.12.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Andrei Carabelea, titular al proiectului ,,Creșterea performanțelor pentru transportul public prin investiții de tip integrat în...
../common/calendar Postat la data de: 18.12.2023

Ordinea definitivă de priorități a solicitanților de locuințe

► Ordinea definitivă de priorități a solicitanților de locuințe din fondul locativ proprietatea municipiului Piatra Neamț, care au îndeplinit criteriile de acces, cu...
../common/calendar Postat la data de: 27.11.2023

Licitație publică

Licitație publică conform prevederilor OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale HCL nr. 250/24.08.2023 privind închirierea prin licitație...
../common/calendar Postat la data de: 14.11.2023

Programul rabla local - soluționare contestație

Proces Verbal de analiză și evaluare a contestațiilor privind solicitarea stimulentului de casare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate
-...
../common/calendar Postat la data de: 13.11.2023

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...
../common/calendar Postat la data de: 10.11.2023

În atenția solicitanților de locuințe

- Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe din fondul locativ proprietatea municipiului Piatra Neamț, care au îndeplinit criteriile de acces, cu dosare...
../common/calendar Postat la data de: 09.11.2023

Depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Andrei Carabelea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor pentru...
../common/calendar Postat la data de: 07.11.2023

Program rabla local - evaluare dosare

Rezultat evaluare a dosarelor privind solicitarea stimulentului de casare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate:
- ../common/calendar Postat la data de: 06.11.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra-Neamț, titular proiect, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra...
../common/calendar Postat la data de: 02.11.2023

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Andrei Carabelea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul...
../common/calendar Postat la data de: 01.11.2023

Organizare licitație publică pentru închirierea unor bunuri

Municipiul Piatra Neamț organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr....
../common/calendar Postat la data de: 30.10.2023

Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe din fonduri ANL

Ordinea de priorități definitivă a solicitanților de locuințe construite din fonduri ANL destinate închirierii tinerilor, care au îndeplinit criteriile de acces, cu...
../common/calendar Postat la data de: 30.10.2023

Licitație publică pentru închirierea unui teren

 Licitație publică pentru închirierea unui teren proprietatea privată a Municipiului Piatra-Neamț - ../common/calendar Postat la data de: 13.10.2023

Licitație publică pentru vânzarea bunurilor imobile

Licitație publică pentru vânzarea bunurilor imobile – teren proprietatea privată a Municipiului Piatra-Neamț - ../common/calendar Postat la data de: 13.10.2023

Repartizare locuințe pentru tineri

Rezultate repartizare locuințe pentru tineri depuse sau actualizate în perioada 04.09.2023 - 29.09.2023:
- cereri repartizare locuințe pentru tineri, destinate închirierii dosare...
../common/calendar Postat la data de: 12.10.2023

Licitație publică închiriere bunuri

Municipiul Piatra Neamț organizează licitație publică pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra- Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 11.10.2023

Depunere solicitare de obținerea acordului de mediu

Municipiul Piatra Neamț prin Andrei Carabelea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul Construire...
../common/calendar Postat la data de: 05.10.2023

Anunț - Direcția Taxe și Impozite

Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț anunță contribuabilii PF/PJ că la data de 30.09.2023 expiră ultimul termen scadent la plata obligațiilor fiscale datorate...
../common/calendar Postat la data de: 20.09.2023

Solicitare de emitere a acordului de mediu

Municipiul Piatra-Neamț, titular proiect, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de...
../common/calendar Postat la data de: 25.09.2023

Actualizare dosare locuințe

► Conform prevederilor Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat administrat de Municipiul Piatra-Neamț, aprobat prin...
../common/calendar Postat la data de: 25.09.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra Neamț, cu sediulîn str. Ștefan cel Mare nr.6-8, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru...
../common/calendar Postat la data de: 14.09.2023

Actualizare dosare locuințe ANL destinate închirierii

Municipiul Piatra-Neamț anunță solicitanții de locuințe ANL destinate închirierii pentru tineri, ca în perioada 04.09.2023-29.09.2023 să depună sau să actualizeze...
../common/calendar Postat la data de: 28.08.2023

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Piatra Neamț prin Andrei Carabelea, anunță publicul interesat asupra solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire locuințe...
../common/calendar Postat la data de: 16.08.2023

Cabinet medical propus spre vânzare

Prin prezenta vă solicităm în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate...
../common/calendar Postat la data de: 10.08.2023

Licitație publică

Municipiul Piatra Neamț anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea bunurilor imobile – teren proprietatea privată a Municipiului Piatra-Neamț.
- ../common/calendar Postat la data de: 02.08.2023

Biroul de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț

Anunț privind desfășurarea activităților de lucru cu publicul la nivelul Biroului de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț începând cu data de 01.08.2023
- ../common/calendar Postat la data de: 28.07.2023

Anunț public

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul se supune...
../common/calendar Postat la data de: 22.06.2023

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra Neamț cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...
../common/calendar Postat la data de: 08.06.2023

Biroul stare civilă - program special

Programul Biroului Stare Civilă în perioada 01 - 06.05.2023
01.06.2023 - Liber
02.06.2023 - 09.00 - 12.00 înregistrări decese
03.06.2023 - 09.00 - 12.00 înregistrări decese /...
../common/calendar Postat la data de: 31.05.2023

Anunț de începere a proiectelor

Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în județul Neamț, municipiul Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, în calitate de beneficiar, anunță conform prevederilor...
../common/calendar Postat la data de: 30.05.2023

Organizare licitație publică

Organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamț:
- 7 spații situate în incinta Ștrandului Municipal...
../common/calendar Postat la data de: 29.05.2023

Proiecte cu finanțare nerambursabilă aprobate

Privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Piatra-Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul...
../common/calendar Postat la data de: 26.05.2023

Informații despre noul program de suport pentru refugiații ucraineni

Informații despre noul program de suport pentru refugiații ucraineni – luna 1
Cererile pentru acest program se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 02.05.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ, cu sediul în județul Neamț, municipiul Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, titular al proiectului, anunţă publicul interesat...
../common/calendar Postat la data de: 27.04.2023

Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL PATRA-NEAMȚ, prin Primar Andrei Carabelea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul...
../common/calendar Postat la data de: 26.04.2023

Anunţ public privind solicitarea acordului de mediu

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ, cu sediul în județul Neamț, municipiul Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, titular al proiectului, anunţă publicul interesat...
../common/calendar Postat la data de: 21.04.2023

Organizare licitație publică

Municipiul Piatra Neamț organizează închirierea prin licitație publică a 13 spații situate în incinta Ștrandului Municipal înscris în CF 53052  proprietatea...
../common/calendar Postat la data de: 20.04.2023

Finanţări nerambursabile

Anunț de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra-Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes general,...
../common/calendar Postat la data de: 19.04.2023

Organizare licitație publică

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate: Conform H.C.L....
../common/calendar Postat la data de: 10.04.2023

Punctaj definitiv stabilire ordine de prioritate - locuințe

Punctaj definitiv stabilire ordine de prioritate
- cereri de locuințe specialiști în sănătate - ../common/calendar Postat la data de: 04.04.2023

Obligativitatea asigurării locuințelor

Având în vedere prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, recomandăm...
../common/calendar Postat la data de: 21.03.2023

Repartizare locuințe

Perioada de actualizare 09.01.2023 - 08.02.2023
• Punctaj stabilire ordine de prioritate - cereri de locuințe specialiști în sănătate/învățământ
- ../common/calendar Postat la data de: 10.03.2023

Anunț - privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ – teritorială Piatra Neamț, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 67 (tarla...
../common/calendar Postat la data de: 06.03.2023

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

Municipiul Piatra Neamț, titular proiect, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în categoria activităţilor cu impact potenţial...
../common/calendar Postat la data de: 23.02.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

► Municipiul Piatra Neamt, cu sediul în municipiul Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 6-8, județul Neamț - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării...
../common/calendar Postat la data de: 17.02.2023

Organizare licitație publică

Primăria municipiului Piatra Neamț anunță organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamț: Conform H.C.L....
../common/calendar Postat la data de: 15.02.2023

Program de lucru cu publicul al Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț

Începând cu data de  20 februarie 2023, Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț va avea următorul program de lucru cu publicul:
LUNI -...
../common/calendar Postat la data de: 15.02.2023

În atenția utilizatorilor Sălii Polivalente

Solicitările de utilizare a sălilor de sport din incinta Sălii Polivalente se vor depune la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, ghișeul nr. 5 – Direcția...
../common/calendar Postat la data de: 15.02.2023

Biroul de Evidenţă a Persoanelor

Anunț privind desfăşurarea activităţilor de lucru cu publicul la nivelul Biroului de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ începând cu data de 20.02.2023
- ../common/calendar Postat la data de: 08.02.2023

Program birou stare civilă 23.01.2023 - 24.01.2023

Înregistrări decese:
LUNI - 23.01.2023 → 9.00 – 12.00
MARȚI - 24.01.2023 → LIBER
Începând cu data de 25.01.2023 se reia programul de lucru cu...
../common/calendar Postat la data de: 20.01.2023

Organizare licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile

Organizarea licitației publice pentru vânzarea bunurilor imobile – teren proprietatea privată a Municipiului Piatra-Neamț.
- ../common/calendar Postat la data de: 13.01.2023

Actualizare dosare locuințe ANL

Municipiul Piatra Neamț anunță solicitanții de locuințe ANL destinate închirierii pentru tineri, respectiv pentru specialiști în sănătate sau învățământ, ca în...
../common/calendar Postat la data de: 29.12.2022

Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț informează contribuabilii

Având în vedere operațiunile de închidere an fiscal 2022, respectiv deschidere an fiscal 2023, în primele zile ale anului 2023, în programul informatic de evidență a...
../common/calendar Postat la data de: 29.12.2022

Organizare licitație publică

Organizarea licitației publice  pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamț: Conform H.C.L. nr. 126/28.04.2022, în baza O.U.G....
../common/calendar Postat la data de: 28.12.2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Andrei Carabelea, titular al proiectului Desființare punte peste Pârâul Cuejdi, zona Piața Centrală, str. Baltagului și construire...
../common/calendar Postat la data de: 12.12.2022

Program birou stare civilă 30.11.2022 - 04.12.2022

Program birou stare civilă 30.11.2022 - 04.12.2022 - detalii (format .pdf)
Începând cu data de...
../common/calendar Postat la data de: 29.11.2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

► U.A.T. MUNICIPIUL PATRA-NEAMȚ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a...
../common/calendar Postat la data de: 11.11.2022

Organizare licitație publică

Organizarea licitației publice pentru închirierea bunului proprietate privată a Municipiului Piatra Neamț: spațiul în suprafață utilă de 38,14 mp. și terenul aferent...
../common/calendar Postat la data de: 09.11.2022

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Desființare punte peste Pârâul Cuejdi, zona Piața Centrală, str....
../common/calendar Postat la data de: 01.11.2022

Direcția Taxe și Impozite

Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale, respectiv...
../common/calendar Postat la data de: 31.10.2022

Anunț constituire fond rulment

Având în vedere sistarea furnizării apei potabile și suspendarea serviciilor de colectare deșeuri la asociațiile de proprietari cu datorii restante, reamintim...
../common/calendar Postat la data de: 21.10.2022

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

U.A.T. MUNICIPIUL PATRA-NEAMȚ, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, anunță publicul interesat asupra depunerii...
../common/calendar Postat la data de: 18.10.2022

Anunț public programul rabla local

Primăria municipiului Piatra-Neamț își exprimă intenția de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla local), prin înscrierea unui număr...
../common/calendar Postat la data de: 12.10.2022

Primăria municipiului Piatra-Neamț anunță plata recenzorilor

Recenzorii care vor dori să primească suma aferentă în cont vor trebui să trimită pe adresa de e-mail infopn@primariapn.ro o cerere în care să precizeze datele de...
../common/calendar Postat la data de: 04.10.2022

În atenția administratorilor care nu au depus situația soldurilor

Reamintim administratorilor care nu au depus situația soldurilor de activ și pasiv la data de 30.06.2022, obligațiile acestora în conformitate cu prevederile art. 66...
../common/calendar Postat la data de: 27.09.2022

Înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea,...
../common/calendar Postat la data de: 14.09.2022

Clasamente definitive locuințe ANL

► Punctaj definitiv stabilire ordine de prioritare - cereri de locuințe specialiști în sănătate
- ../common/calendar Postat la data de: 12.09.2022

În atenția asociațiilor de proprietari!

Conform Legii 294/18.12.2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind...
../common/calendar Postat la data de: 06.09.2022

Clasamente locuințe ANL

Punctaj stabilire ordine de prioritate - dosare actualizate în perioada ianuarie - martie 2022
- cerere de locuințe repartizare locuințe pentru tineri,...
../common/calendar Postat la data de: 16.08.2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL PATRA-NEAMȚ, prin Primar Andrei Carabelea, titular al proiectului - Transformare Parc ZOO în grădină publică, modernizare construcții, amenajare...
../common/calendar Postat la data de: 28.07.2022

Organizare licitație publică

Municipiul Piatra Neamț organizează închirierea prin licitație publică a 5 spații situate în incinta Băii Comunale înscrisă în CF nr. 63996 proprietatea publică a...
../common/calendar Postat la data de: 20.07.2022