COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Solicitare informații de interes public

 

 

 

acces la informații de interes public

     Birou informare-documentare (Legea 544/2001): 0233 218991 interior 218/237
     Program: 08:30-16:30 luni - joi, 08:30 - 12:00 vineri
     Relaţii solicitări informaţii de interes public:
     Telefon: 0233 218991 - interior 218/237, Fax: 0233 218991
     Solicitări informaţii de interes public online:
     Email: infopn@primariapn.ro
     Relaţii mass-media: 0233 218991 - interior 218/237

 

persoanele abilitate să furnizeze informații de interes public

     Gabriel Muraru - şef birou
     Aprofiri Dragoș - inspector superior
          Date Contact: nr. telefon – 0233 218 991 int. 218 sau 237, 0748146785, 0748146798
          E-mail: infopn@primariapn.ro

 

informații comunicate din oficiu

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului/ funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

→ Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

→ Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
→ Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

 

♦ listă cuprinzând documentele de interes public

          - detalii (format .pdf)

          - HCL 17 din 31.01.2014

          - anexă HCL 17 din 31.01.2014 (format .pdf)

 

model cerere de informații de interes public (format .pdf)

model reclamație administrativă 1 (format .pdf)

model reclamație administrativă 2 (format .pdf)

 

♦ Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001

          - 2023

          - 2022

          - 2021

          - 2020

          - 2019

          - 2018

          - 2017

          - 2016

          - 2015

          - 2014

          - 2013

          - 2012

 

♦ Raportul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ

          - 2020

          - 2019

          - 2018

          - 2017

          - 2016

          - 2015

          - 2014

          - 2013

          - 2012

          - 2009

          - 2008

          - 2007

          - 2006

          - 2005