COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2015 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 

 

Privind aprobarea P.U.D. – Extinderea S+P a Spaţiului comercial parter, b-dul Decebal nr. 71, bl. E2, tronsonul 1, parter comercial - Postat pe site la data de 13.11.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare
     - memoriu
     - planşă existent
     - planşă reglementări

 

Privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. - Locuință individuală D+P+M, proprietatea BOERU MIHAELA, Strada Pietrelor nr. 49, Proiect nr. 89/2015  S.C.  M TECH PROIECT  S.R.L. – arh. Simion Magdalena - Postat pe site la data de 23.10.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare
     - memoriu
     - planşă existent
     - planşă reglementări

 

Privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – Lotizarea  terenului cu suprafața 1,4527 ha în 17 loturi construibile cu Locuințe individuale P+1E+M proprietăți private și 1 lot teren cu suprafața 3483 mp - drum privat de acces din Strada Fermelor și Strada Băncii, Proiect nr. 567-15A/2015 S.C. 3C PROIECT S.R.L. – arh. Ciubotaru Andrei - Postat pe site la data de 17.08.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare
     - memoriu
     - planşă existent
     - planşă reglementări
 

Privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Spațiului comercial proprietatea S.C. NELCAR IMPEX S.R.L., Strada G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, sc. D, parter - Postat pe site la data de 18.05.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare

     - planşă existent
     - planşă reglementări

 

Privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Construcție P+1E cu destinația Spațiu comercial – magazin piese auto, Showroom, birouri și Spațiu prestări servicii, proprietatea Stănescu Maria, Strada G-ral N. Dăscălescu nr. 314 A - Postat pe site la data de 20.03.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare
     - planşă reglementări
     - memoriu

 

Privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – Lotizarea terenului cu suprafața 6376 mp în 7 loturi construibile cu locuințe individuale  P+1E+M și 1 lot drum privat de acces din stradă, Strada G-ral N. Dăscălescu nr. 494, teren proprietatea DAMIAN ANA – MARIA - Postat pe site la data de 20.03.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare
     - planşă reglementări
     - planşă existent
     - memoriu

 

Privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – 1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamț a terenului cu suprafața 69585 mp – din care 10000 mp proprietate privată, 57286 mp proprietate privată, 2299 mp proprietatea Municipiului Piatra Neamț, pentru funcțiunea urbanistică locuirea – locuințe individuale P-P+2E, cu drumuri de acces publice și private,  2. Lotizarea terenului cu suprafața 10000 mp proprietatea privată în 11 loturi construibile cu locuințe individuale P-P+2E și drumuri de acces, 3. Lotizarea terenului cu suprafața 57286 mp proprietate privată în 65 loturi construibile cu locuințe individuale P-P+2E și drumuri de acces,  4. Dimensionarea drumurilor publice de acces în continuarea Străzii Bogdan Vodă - Postat pe site la data de 23.02.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare
     - planşă reglementări
     - planşă existent
     - memoriu
 

Privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. – Construcție P+2E multifuncțională, str. Orhei - Postat pe site la data de 13.02.2015
     - proiect de hotărare
     - raport de specialitate
     - referat de aprobare
     - planşă reglementări
     - planşă existent

     - planşă edilitare
     - memoriu