COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții publice 2021
Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț

 

 

► Programul anual al achizițiilor publice - 2021 - detalii (format .pdf)
► Procedură operațională simplificată proprie de atribuire a contractelor de achiziție publică - detalii (format .pdf)

 

 

 ♦ În baza prevederilor art. 7 alin. (2) și a Art. nr. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cât și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Direcția Taxe și Impozite a mun. Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția pentru atribuirea contractelor având ca obiect: Prestări servicii de distribuire a corespondenței, Cod CPV: 64112000-4 - Servicii de distribuire a corespondenței (Anexei nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)
       - detalii anunț (format .pdf)
       - fișă de date (format .pdf)
       - formulare (format .pdf)
       - caiet de sarcini (format .pdf)
       - postat la data de 26.01.2021