COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 


 

Declarații de avere şi de interese

 

     Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării, pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit Anexei nr. 1 din Legea 176/2010. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile.
 

Agenția Națională de Integritate (detalii)
• Legea nr. 176/2010 (detalii)
• Ghid de completare al declaraţiilor de avere şi de interese 2018 (detalii)
• Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese (detalii)

 

Modele formulare:

      - formular declaraţie de avere (detalii)

      - formular declaraţie de avere pentru publicare pe pagina de internet (detalii)

      - formular declaraţie de interese (detalii)

      - formular declaraţie de interese pentru publicare pe pagina de internet (detalii)