COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

« Înapoi

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamţ

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă iniţierea procesului de consultări publice asupra Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamţ pentru perioada 2021-2027 revizuită, finanțată prin proiectul: „Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț”, Codul SIPOCA/MySMIS: SIPOCA 807 / SMIS 136304, Axa: 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific: 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP şi invită toţi cetăţenii interesaţi de dezvoltarea comunităţii locale la participare şi implicare activă  prin prezentarea opiniilor şi comentariilor la documentul sus-menţionat.
- detalii (format .pdf)
- strategie (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 24.11.2023