COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

 

PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE 2020

 

 

Acte necesare concurs funcție publică:
     - conținut dosar concurs (format .pdf)
     - formular înscriere (format .pdf)
     - model adeverință vechime (format .doc)

 

Acte necesare concurs funcție contractuală:
     - conținut dosar concurs (format .pdf)
     - formular înscriere (format .pdf)
     - model adeverință vechime (format .doc)


 

 

 

 

♦ Primăria municipiului Piatra Neamț organizează în data de 05 ianuarie 2021, la ora 10.00, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului - proba scrisă. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, Piatra Neamț.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)
                - postat la data de 04.12.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor Birou Stare Civilă - 28.12.2020

                - selecţia dosarelor Compartimentului Audit Public Intern - 30.12.2020

                - rezultate proba scrisă Compartimentului Audit Public Intern - 05.01.2021

                - rezultate proba interviu Compartimentului Audit Public Intern - 05.01.2021

                - rezultate finale Compartimentului Audit Public Intern - 06.01.2021

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen  de promovare sau treapta profesionala a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț
                - detalii anunț Directia Administrativă (format .pdf)

                - detalii anunț Biroul Promovare Turistică și Organizare Evenimente (format .pdf)
                - postat la data de 26.10.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor Directia Administrativă - 02.11.2020

                - selecţia dosarelor Biroul Promovare Turistică - 02.11.2020

                - rezultate proba scrisă Directia Administrativă- 10.11.2020

                - rezultate proba scrisă Promovare Turistică - 10.11.2020

 

♦ Primăria municipiului Piatra Neamț organizează în data de 09 noiembrie 2020, la ora 10.00 proba scrisă la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - postat la data de 08.10.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor - 02.11.2020

                - rezultate proba scrisă - 10.11.2020

                - rezultate proba interviu - 10.11.2020

                - rezultate finale - 11.11.2020

 

♦ Primăria municipiului Piatra Neamț organizează în data de 22 octombrie 2020, la ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituției din Str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, localitatea Piatra Neamț, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamț.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)
                - postat la data de 23.09.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor - 14.10.2020

                - selecția dosarelor (format .pdf) - 15.10.2020

                - selecția dosarelor (format .pdf) - 15.10.2020

                - rezultate proba scrisă compartiment juridic (format .pdf) - 22.10.2020

                - rezultate proba scrisă compartiment autoritate tutelară (format .pdf) - 22.10.2020

                - rezultate proba scrisă compartiment resurse umane (format .pdf) - 22.10.2020

                - rezultate proba scrisă compartiment relații publice (format .pdf) - 23.10.2020

                - rezultate proba scrisă serviciul cadastru, registru agricol (format .pdf) - 23.10.2020

                - rezultate proba interviu compartiment juridic (format .pdf) - 23.10.2020

                - rezultate proba interviu compartiment autoritate tutelară (format .pdf) - 23.10.2020

                - rezultate proba interviu compartiment relații publice (format .pdf) - 23.10.2020

                - rezultate proba interviu compartiment resurse umane (format .pdf) - 23.10.2020

                - rezultate proba interviu serviciul cadastru, registru agricol (format .pdf) - 23.10.2020

                - rezultate finale compartiment resurse umane (format .pdf) - 26.10.2020

                - rezultate finale serviciul cadastru, registru agricol (format .pdf) - 26.10.2020

                - rezultate finale compartiment relații publice (format .pdf) - 26.10.2020

                - rezultate finale compartiment juridic (format .pdf) - 26.10.2020

                - rezultate finale compartiment autoritate tutelară (format .pdf) - 26.10.2020
 

♦ Primăria municipiului Piatra Neamț organizează în data de 25 august 2020, la ora 10.00, examenul de promovare in clasa a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului - proba scrisă. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, Piatra Neamț.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - postat la data de 10.08.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor - 22.08.2020

                - rezultate proba scrisă - 25.08.2020

                - rezultate proba interviu - 26.08.2020

                - rezultate finale SAPJ - 27.08.2020
 

♦ Primăria municipiului Piatra Neamţ organizează în data de 19 august 2020, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din Str.Stefan cel Mare nr.6-8, localitatea Piatra Neamţ, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - postat la data de 13.07.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor - 14.08.2020

                - rezultate proba scrisă și interviu BPCLEP - 19.08.2020

                - rezultate proba scrisă și interviu Biroul Gospodărie Comunală - 19.08.2020

                - rezultate proba scrisă și interviu Compartiment Guvernanță Corporativă - 19.08.2020

                - rezultate finale BPCLEP - 20.08.2020

                - rezultate finale Compartiment Guvernanță Corporativă - 20.08.2020

                - rezultate finale Biroul Gospodărie Comunală - 21.08.2020

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț anunță concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier juridic clasa I grad profesional asistent în cadrul  Compartimentului Juridic – Serviciul Administrație Publică și Juridic din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții post (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 30.01.2020
Rezultate  - selecţia dosarelor - 20.02.2020

                - rezultate proba PC - 28.02.2020

                - rezultate proba scrisă 02.03.2020

                - rezultate proba interviu 04.03.2020
                - rezultate finale 05.03.2020

 

♦ Primaria municipiului Piatra Neamt organizează în data de 28 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din Str. Stefan cel Mare nr. 6-8, localitatea Piatra Neamt, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - postat la data de 28.01.2020
Rezultate  - selecţia dosarelor - 19.02.2020, selecţia dosarelor - 20.02.2020, selecţia dosarelor - 20.02.2020

                 - rezultate probă scrisă stare civilă - 28.02.2020

                 - rezultate probă scrisă gospodărie comunală - 02.03.2020

                 - rezultate probă scrisă compartiment juridic - 02.03.2020

                 - rezultate interviu stare civilă - 02.03.2020

                 - rezultate interviu gospodărie comunală - 02.03.2020

                 - rezultate interviu compartiment juridic - 02.03.2020

                 - rezultate finale compartiment juridic - 03.03.2020

                 - rezultate finale gospodărie comunală - 03.03.2020

                 - rezultate finale stare civilă - 03.03.2020
 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, gradul profesional aistent la Serviciul Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator Stradal – Compartiment Nomenclator Stradal
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții post (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 06.01.2020
Rezultate  - selecţia dosarelor - 03.02.2020

                - rezultate proba PC 11.02.2020

                - rezultate proba scrisă 12.02.2020

                - rezultate proba interviu 17.02.2020

                - rezultate finale 21.02.2020

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție de Consilier gradul IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul Administrare Patrimoniu
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții post (format .pdf)
                - postat la data de 06.01.2020
Rezultate  - selecţia dosarelor - 20.01.2020

                - rezultate proba scrisă 23.01.2020

                - rezultate proba interviu 28.01.2020

                - rezultate finale 29.01.2020

 

.