COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

     Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia
    Titularul certificatului de urbanism trebuie să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ – BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL - DIRECŢIA URBANISM ŞI CADASTRU o documentaţie cuprinzând:

•    cerere tip (formular model F.7 ) ;
•    certificatul de urbanism (original);
•   copii după documentele de plată achitate la Direcţia de Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ, conform HCL 356/26.11.2015:
      - taxă formular 4.00 lei
      - taxă reprezentând 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?