COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE


     Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se poate face cu cel puţin 15 zile înaintea exipirării termenului de valabilitate a acesteia.
    Investitorul trebuie să depună la emitent-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ – BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL- DIRECTIA URBANISM SI CADASTRU o documentaţie cuprinzând:

•    cerere tip  (formular model F.12);
•    autorizaţia de construire / desfiinţare (original);
•    memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire /desfiinţare, stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie;
•    copii după documentele de plată achitate la Direcţia de Taxe şi Impozite  a municipiului Piatra Neamţ, conform HCL 356 din 26.11.2015:
      -    taxă formular 4,00 lei
      -    taxă reprezentând 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare.

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?