COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Poliția Locală

 

Poliția Locală Piatra Neamț este o instituție de interes public local, ce funcționează în subordinea  Consiliului Local Piatra Neamț și a primarului municipiului Piatra Neamț, încă de la înființare, din anul 2010, în baza Legii 155/2010 a Poliției Locale și a H.G. 1332/2010 și care are 9 compartimente distincte.
 
♦ Poliția Locală Piatra Neamț este structurată în 5 birouri – Birou Ordine Publică 1, Biroul Ordine Publică 2, Birou Siguranță Rutieră și Birou Control, Birou Administrație și Control având 11 compartimente: Compartiment Disciplina în Construcții, Compartiment Protecția Mediului, Compartiment Activități Comerciale, Compartiment Ordine Publică 2, monitorizare video, baza de date si Dispecerat, Compartiment Pază Bunuri, Compartiment Evidența Persoanelor, Compartiment Contabilitate, Achiziții Publice și Logistică, Compartiment Relații cu publicul și Secretariat, Compartiment Juridic și Resurse Umane și este condusă de un director executiv, un director executiv adjunct și 4 șefi de birouri. 
♦ De asemenea, potrivit Legii 155/2010, Poliţia locală Piatra Neamț, s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; circulaţia pe drumurile publice; disciplina în construcţii şi afişajul stradal; protecţia mediului; activitatea comercială; evidenţa persoanelor; alte domenii stabilite prin lege.
♦ Poliţia Locală Piatra Neamț îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării, în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale și în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

 

 

- Pentru mai multe detalii, accesați acest link: https://politialocalaneamt.ro/