COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 


Locuinţe din fondul municipiului în regim de închiriere

 
Dosar nou pentru repartizarea unei locuinţe din fondul municipiului în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:
cerere locuință dosar nou - (format.pdf)
• Adeverință de la Direcția de Taxe și Impozite Locale Piatra-Neamț care atestă că solicitantul nu deține locuință în proprietate;
• Confirmare de la asociația de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau copii după actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor care locuiesc împreună cu solicitantul în cazul în care acesta locuiește la casă particulară;
• Copie după contractul de închiriere însoțit de dovada înregistrării la organele fiscale teritoriale, în situația în care solicitantul locuiește cu chirie;
• Copie după actul de identitate al solicitantului (soț/soție);
• Copie după certificatul de căsătorie al solicitantului (dacă este cazul);
• Copii după cerificatele de naștere ale copiilor (dacă este cazul);
• Copie după diploma ultimei unități de învățămînt absolvite a solicitantului;
• Adeverință de salarizare care să ateste că are locul de muncă în Piatra-Neamț(soț/soție) și în care să fie specificat venitul brut;
• Adeverințe medicale pentru persoanele cu dizabilități și invalizii gr. I și gr. II (dacă este cazul);
• Copie după hotărârea definitivă de divorț și partaj (dacă este cazul);
• Adeverință care să dovedească faptul că solicitantul sau soțul/soția a fost asistat al unui centru de plasament (dacă este cazul);
• Declarație pe propria răspundere dată în fața notarului de către solicitant și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, că nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 metri pătrați, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996 Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Alte documente în măsură să susțină actele mai sus menționate.
 
Actele necesare în vederea actualizării dosarului pentru repartizarea unei locuinţe din fondul municipiului în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:
cerere actualizare dosar locuință - (format.pdf)
• Adeverință de la Direcția de Taxe și Impozite Locale Piatra-Neamț care atestă că solicitantul nu deține locuință în proprietate;
• Confirmare de la asociația de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau copii după actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor care locuiesc împreună cu solicitantul în cazul în care acesta locuiește la casă particulară;
• Copie după contractul de închiriere însoțit de dovada înregistrării la organele fiscale teritoriale, în situația în care solicitantul locuiește cu chirie;
• Copie după actul de identitate al solicitantului (soț/soție);
• Copie după certificatul de căsătorie al solicitantului (dacă este cazul);
• Copii după cerificatele de naștere ale copiilor (dacă este cazul);
• Copie după diploma ultimei unități de învățămînt absolvite a solicitantului;
• Adeverință de salarizare care să ateste că are locul de muncă în Piatra-Neamț(soț/soție) și în care să fie specificat venitul brut;
• Adeverințe medicale pentru persoanele cu dizabilități și invalizii gr. I și gr. II (dacă este cazul);
• Copie după hotărârea definitivă de divorț și partaj (dacă este cazul);
• Adeverință care să dovedească faptul că solicitantul sau soțul/soția a fost asistat al unui centru de plasament (dacă este cazul);
• Declarație pe propria răspundere dată în fața notarului de către solicitant și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, că nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 metri pătrați, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996 Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Alte documente în măsură să susțină actele mai sus menționate.
 

Cerere prelungire contract de închiriere locuință din fondul locativ proprietatea municipiului Piatra Neamț:
cerere (format.pdf)


Criterii de acces la locuință:
1. Titularul cererii de locuință, care poate deveni beneficiar al unei repartiții de locuință din fondul municipalității, destinată închirierii și titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major şi să aibă domiciliul în municipiul Piatra Neamţ. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate.
NOTĂ: Restricția nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințe trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură.
3. Titularul cererii de locuință trebuie să facă dovada obţinerii unor venituri în masură să îi permită plata chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere aferente unei locuințe (cu adeverinţe de salariu şi cărţi/contracte de muncă, cupoane pensie, cupoane de somaj, etc.).
4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează să fie finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programele municipalității de construcții de locuințe, destinate închirierii.
NOTĂ: Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. Situația locativă actuală
2. Starea civilă actuală
     - stare civilă
     - nr. de persoane în întreținere:
3. Starea de sănătate actuală
4. Cuantumul venitului net lunar/membru de familie
5. Vechimea cererii solicitantului