COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Licență traseu

 

cererea (de mână);
lista vehiculelor cu care efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora;
copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;
graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/ încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de intrare / ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea  activităţilor / intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor / ieşirea din schimb;
contractul / contractele încheiat / încheiate cu beneficiarul / beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de intrare / ieşire din schimb;
tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar;
dovada achitării sumei de 200 RON pentru eliberarea Licenţei de traseu;
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?