COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

« Înapoi

Asigurarea obligatorie a locuinţelor

„Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 260/2008 persoanele fizice şi juridice sunt obligate să işi asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcţiile

cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.
Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie numai cu asiguratorii asociaţi în PAID (Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale – societate comercială de asigurare reasigurare) şi care sunt autorizaţi să încheie astfel de contracte, în condiţiile stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi şi a Legii nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Primele obligatorii pentru asigurare sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, este stabilit în funcţie de tipul de locuinţă, respectiv 10 euro pentru o locuinţă de tipul A şi 20 euro pentru o locuinţă de tipul B. La tipul A sunt încadrate construcţii cu structură de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic. Locuinţe de tipul B sunt considerate construcţii cu pereţii exteriori cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau  chimic.
Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
Nu intră sub incidenţa legii persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor, care se acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie.”


../common/calendar Postat la data de: 18.12.2012