COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea

vârstei de 18 ani,  DE CĂTRE CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:
a) Cerere pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
b) Certificatul de naştere, original şi copie;
c) Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
d) Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
e) Documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia prevăzută la litera c) se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.
Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.