COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii identitate

 

• cererea pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
• 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
• documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de   reședință, original și copie;
• chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii - 1 leu;


♦ În toate situațiile în care actul de identitate este solicitat de către un minor acesta trebuie să fie însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. Părintele/reprezentantul legal trebuie care însoțește minorul trebuie să prezinte actul de identitate, în original.
♦ Pe lângă celelalte documente mai sus menționate la cererea pentru eliberarea actului