COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea actului de identitate deţinut anterior


a) Cerere pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
b) Certificatul de naştere, original şi copie;
c) Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
d) Certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
e) Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, original şi copie;
f) Extrasul de carte funciară, original sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
g) Documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.
h) Pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. - un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;
i) Actul de identitate, în cazul deteriorării.