COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU EFECTUAREA RECEPŢIEI

LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

 
     Investitorul trebuie să depună la emitent-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ – BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL- DIRECTIA URBANISM SI CADASTRU  următoarele:

•    cerere prin care se anunţă finalizarea lucrărilor;
•    copie dupã autorizaţia de construire/desfiinţare;
•    referat- punct de vedere proiectant;
•    certificat de performanţă energetică a clădirii (copie)- dacă este cazul
•    plan topografic actualizat cu amplasarea construcţiei faţă de aliniament şi limitele de proprietate, calculul Sc (suprafaţa construită) şi Sd (suprafaţa desfăşurată);

*NOTĂ 1 – Investitorul va organiza începerea recepţiei în maxim 15 zile de la notificarea terminării lucrărilor;
*NOTĂ 2 – La întrunirea Comisiei de recepţie se va prezenta Autorizaţia de construire şi proiectul în original- vizat spre neschimbare;
*NOTĂ 3 – Bază legală HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente  acestora, actualizat;
*NOTĂ 4 – cerere pentru eliberarea PVR/adeverință recepție, certificat de atestare a existenței/ extinderii construcției;
     -  formular model anexa 1 şi anexa 2 conform art.15 şi 36 din HG 273/1994 actualizată;
     -  formular model anexa 3 şi anexa 4 conform art. 40 din din HG 273/1994 actualizată;
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?