COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

Documentaţie eliberare certificat de nomenclatură stradală şi adresă

 

Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare – orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real asupra imobilului – teren şi/sau construcţii, trebuie să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ – BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL - DIRECTIA URBANISM SI CADASTRU o documentaţie cuprinzând:


1. Pentru apartament:
•    cerere tip (formular .pdf);
•    elemente de identificare a solicitantului
- copie dupa actele de identitate - CI/BI persoane fizice
- certificat de înregistrare fiscala - persoane juridice
•    dovada titlului asupra imobilului (copie) şi extras de carte funciară de informare actualizat la zi;
•   copii după documentele de plată achitate la Direcţia de Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ conform HCL 372 din 12.12.2012 şi HCL nr.1 din 08.01.2013 după cum urmează:
-    taxă eliberare certificat de nomenclatură stadală şi adresă – 9 lei;
-    taxă conform cu originalul – 3 lei/pagină A4;
-    taxă de urgenţă – 50 lei (conf HCL 1/08.01.2013 şi HCL 65/09.02.2012)
    
2. Pentru case şi vile:
•    cerere tip (formular .pdf);
•    elemente de identificare a solicitantului
- copie după actele de identitate - CI/BI persoane fizice
- certificat de înregistrare fiscala - persoane juridice
•    dovada titlului asupra imobilului, teren şi/ sau construcţii (copie)/documentaţia cadastrala sau plan de situaţie şi extras de carte funciară de informare actualizat la zi;
•    copii după documentele de plată achitate la Direcţia de Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ conform HCL 372 din 12.12.2012 şi HCL nr.1 din 08.01.2013 după cum urmează:
-    taxă eliberare certificat de nomenclatură stadală şi adresă – 9 lei;
-    taxă conform cu originalul – 3 lei/pagină A4;
-    taxă de urgenţă – 50 lei (conf HCL 1/08.01.2013 şi HCL 65/09.02.2012)

*NOTA 1  - termenul de soluţionare este de cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete. În situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia iar termenul legal de 30 zile calendaristice se calculează de la data înregistrării completărilor aduse documentaţiei iniţiale.
*NOTA 2  Bază legală:
- Ordonanţa 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
- HG 44/2004 art.267, alin.143;
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?