COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ OBȚINERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF
PENTRU AMPLASAREA TERASELOR ESTIVALE, CHIOȘCURI DE PRESĂ,
MIJLOACE DE PUBLICITATE TEMPORARE


Pentru eliberarea Autorizației de construire sau a Avizului Arhitectului Șef:
a)    cerere solicitare aviz de amplasament către  Arhitectului șef;
b)    certificatul de urbanism în copie;
c)    avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism (Agenția de Mediu – referitor la nivelul fonic și după caz Direcția de Sănătate Publică);
d)    acord asociaţie de proprietari în cazul în care spaţiul solicitantului se află la parter de bloc.
e)    documentația tehnică care să cuprindă:
-    memoriu general, (prezentarea ansamblului și a proiectului de amplasare)
-    plan de situație care să evidențieze amplasamentul solicitat (cf. anexă certificat de urbanism),
-    proiect detaliat privind amplasarea mobilierului terasei, designul mijloacelor publicitare sau al chioșcurilor și tonetelor provizorii;
-    schiţă, simulare foto,
-    mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei), materiale folosite
-    sistem de acoperire (umbrele şi sistemul de fixare pe paviment),
-    sistem de iluminat propriu;
-    materialele folosite, volumetrie, culori (inclusiv pentru umbrele la terase), și/sau o fotografie a mobilierului și umbrelelor sau copertinelor ce urmează a fi amplasate.
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?