COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

     Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor are în componență două birouri, Biroul de Stare Civilă, cu sediul în incinta Primăriei mun. Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare, nr. 6 - 8 și Biroul de Evidență a Persoanelor cu sediul în incinta Mall Forum Center, str. Cuiejdi, nr. 1B.

      Contact: Biroul Stare Civilă, tel. 0233218991, fax 0233212142
      Biroul de Evidență a Persoanelor, tel. 0233210411, fax 0233211499
 

Program Biroul de Evidență a Persoanelor

 

Ghişeul de primiri documente:
      Luni 08.30 - 15.30
      Marţi 08.30 - 15.30
      Miercuri 08.30 - 18.00
      Joi 08.30 - 15.30
      Vineri 08.30 - 12.30
Ghişeul de eliberări acte:
      Luni 08.30- 16.30
      Marţi 08.30 - 16.30
      Miercuri 08.30 - 18.30
      Joi 08.30 - 16.30
      Vineri 08.30 - 12.30 şi 14.00 - 16.30

 

Programare Online evidența persoanelor Piatra Neamț

program de lucru cu publicul

 

     Vă informăm că începând cu data de 15.04.2019 cererile de eliberare a cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (S.D.R.) pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România se depun doar la ghişeul nr. 1, în zilele de vineri între 08.30 şi 10.30.
     Din data de 23.10.2017 cetăţenii cu domiciliul în mun. Piatra Neamț și în cele 14 comune arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamt respectiv, Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodeşti, Dobreni, Dochia, Dragomireşti, Dumbrava Roşie, Girov, Gârcina, Mărgineni, Negreşti, Pângăraţi, Ştefan cel Mare şi Tarcău pot să se planifice online pentru depunerea cererilor prin care se solicită eliberarea actului de identitate pentru următoarele motive: detalii (format .pdf)

     - program de lucru cu publicul (format .pdf)

 

Program de audiențe

 

    - detalii (format .pdf)

 

 

Program Biroul Stare Civilă

 

    - detalii (format .pdf)

 

 

    În atenţia cetăţenilor care se adresează 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ

 

 

     În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din O.U.G. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite (dosare la care se efectuează verificări suplimentare, prevăzute de lege), termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

     Pentru dosarele care nu necesită verificări suplimentare, în anumite situaţii, respectiv motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale, bancare, poştale, etc. şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului, la solicitarea cetăţeanului, poate să dispună eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului.

     Persoanele care solicită eliberarea actului de identitate înainte de termenul planificat la ghişeu se vor prezenta în audienţă la şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului cu cererea-tip primită de la ghişeul de primiri documente în următorul interval orar:

               Luni, marţi, miercuri şi joi - 12.00 - 13.00

               Vineri 12.00 – 12.30

     Pentru eliberarea actului de identitate înainte de termenul planificat la ghişeu nu există nici o taxă suplimentară.

     Nu pot fi soluţionate înainte de termenul planificat la ghişeu cererile de eliberare a actelor de identitate la care sunt necesare verificări suplimentare (verificări pierdere buletin de identitate, verificări majori fără acte de identitate, neconcordanţe în actele de stare civilă, aviz de la serviciul de paşapoarte pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România, verificări cetăţenie, verificări fizionomie, verificări declaraţii pe propria răspundere în cazurile prevăzute de lege, verificări persoane din categoria celor lipsite de adăpost, verificări în evidenţele altor servicii,etc.)

     De regulă, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de 10 zile lucrătoare.

    În situaţii deosebite în care, din motive obiective, se stabileşte termenul de soluţionare a cererilor de eliberare a actului de identitate într-o perioada mai mare de 10 zile lucrătoare cetăţenii sunt informaţi la ghişeele serviciului de evidenţă a persoanelor.

    Contravaloare Carte de identitate 7 lei
   
Contravaloare Carte de identitate provizorie 1 leu
    Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoana verificată.
   Respectivele taxe se plătesc la Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț cu următoarele informații privind plata:
   IBAN - RO49TREZ49121340202XXXXX,

   BENEFICIAR: MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, CUI 2612790

 

 

Program transcriere în registrele de stare civilă

 

► Transcriere certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România


    Având în vedere:
- număr mare de dosare transcriere depuse până în prezent;
- numărul mare de persoane care se adresează în continuare serviciului nostru pentru depunerea solicitărilor de acest tip;
- pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor la serviciile instituţiei indiferent de domiciliul/reşedinţa acestora (din ţară sau din străinătate);
- pentru a asigura soluţionarea lucrărilor specifice în termenul legal cu personalul existent în acest moment în cadrul Biroului de Stare Civilă, vă informăm că începând cu data de 02.03.2018 vom asigura următorul programul de lucru cu publicul pentru soluţionarea acestui tip de solicitări după cum urmează: - detalii (format .pdf)

 Programări Online Transcrieri

 

 

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?