COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Prezentare şi atribuţii principale S.P.C.L.E.P. Piatra Neamţ


     Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Piatra Neamţ, denumit în continuare serviciu public comunitar local, este organizat în subordinea consiliului local al municipiului Piatra Neamţ, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
     Serviciul public comunitar local este constituit, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al municipiului Piatra Neamţ şi a formaţiunii locale de evidenţă informatizată a persoanei.
     Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Piatra Neamţ este constitut fără personalitate juridică, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 23.12.2004.
     Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.
     Activitatea serviciului public comunitar se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în baza şi în executarea legii.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de serviciu şi are în componenţă Biroul de Stare Civilă şi Biroul de Evidenţă a Persoanelor.
          - atribuțiile serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Piatra Neamț
          - competenţă soluţionare probleme specifice de evidenţă a persoanelor

 

Începând cu data de 09.03.2022 Hotărârea Guvernului nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și-a încetat aplicabilitatea.
Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
Având în vedere încetarea stării de alertă și pentru evitarea unei aglomerări ca urmare a prezentării, în același timp, a unui număr mare de cetățeni la sediul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, s-a dispus organizarea activității S.P.C.L.E.P. Piatra Neamț în baza progamărilor on-line/bonurilor de ordine potrivit anunțului atașat - detalii (format .pdf)

 

Program Biroul de Evidență a Persoanelor

 

Ghişeul nr. 1 Primiri documente acte de identitate doar în baza bonurilor de ordine:
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 15.30 - Luni
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 15.30 - Marţi
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 15.30 - Miercuri
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 15.30 - Joi

Ghişeul nr. 2 Primiri documente acte de identitate în baza planificării online pe site-ul Primăriei municipiului Piatra Neamţ, www.primariapn.ro, secţiunea planificare online carte de identitate:
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 15.30 - Luni
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 15.30 - Marţi
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 17.30 - Miercuri
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 15.30 - Joi

 

În zilele lucrătoare de vineri, activitatea de primiri documente acte de identitate se va desfășura la  ghişeul nr. 1 și ghișeul nr. 2 în intervalul orar 08.30 - 11.00, în baza bonurilor de ordine.

Ghişeul nr. 3 - bonuri de ordine pentru următoarele:

- Informații;
- Ridicări documente;
- Solicitări de date cu caracter personal (inclusiv certificate privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. și anulare domiciliu/reședință);
- În măsura în care ghișeul 3 este mai puțin aglomerat, la acest ghișeu se vor putea primi și cererile de înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și cererile de eliberare a actelor de identitate pe bază de procură specială
      08.30 – 16.30 - Luni
      08.30 – 16.30 - Marţi
      08.30 – 17.30 - Miercuri
      08.30 – 16.30 - Joi
      08.30 – 14.00 - Vineri

- De luni până joi, în intervalul orar 11.30- 12.00 la ghișeele de primiri documente nr. 1 și 2 se realizează aerisirea și, după caz, dezinfectarea spațiilor.

 

Vă adresăm rugămintea ca la intrarea în ghişeu să prezentaţi chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate (se achită la Direcţia de Taxe şi Impozite care se află în Mall Forum Center, nivel 3), cererea de eliberare a actului de identitate sau de înscriere în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei să fie completată (cu excepţia semnăturii) iar documentele necesare să fie în original şi copie xerox (cu excepţia adeverinţei de rol şi a extrasului de carte funciară care se depun la dosar în original).
Informaţiile cu privire la documentele/taxele necesare se regăsesc pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamţ www.primariapn.ro secţiunea Acte necesare, la avizierul serviciului sau pot fi obţinute şi telefonic la nr. de telefon 0233210411.

 

     Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor are în componență două birouri, Biroul de Stare Civilă, cu sediul în incinta Primăriei mun. Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare, nr. 6 - 8 și Biroul de Evidență a Persoanelor cu sediul în incinta Mall Forum Center, str. Cuiejdi, nr. 1B.

      Contact:

• Biroul Stare Civilă,

- tel. 0233218991, fax 0233212142, e-mail: stareacivila@primariapn.ro
• Biroul de Evidență a Persoanelor,

- tel. 0233210411, fax 0233211499, e-mail: evidenta.persoanelor@primariapn.ro

     

      Program audiențe

      Șef S.P.C.L.E.P. Loredana Popescu

          - miercuri de la ora 10:00 - 12:00 în baza programăriilor telefonice la nr. 0233210411

    

 

 

Programare Online evidența persoanelor Piatra Neamț

program de lucru cu publicul

 


     Din data de 23.10.2017 cetăţenii cu domiciliul în mun. Piatra Neamț și în cele 14 comune arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamt respectiv, Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodeşti, Dobreni, Dochia, Dragomireşti, Dumbrava Roşie, Girov, Gârcina, Mărgineni, Negreşti, Pângăraţi, Ştefan cel Mare şi Tarcău pot să se planifice online pentru depunerea cererilor prin care se solicită eliberarea actului de identitate pentru următoarele motive: detalii (format .pdf)

 

 

Program Biroul Stare Civilă

 

      primiri documente:
             08:30 – 14:00 - Luni
             08:30 – 14:00 - Marţi
             08:30 – 14:00 - Miercuri
             08:30 – 14:00 - Joi
             08:30 – 12:00 - Vineri

      eliberări acte:

             14:00 – 16:30 - Luni
             14:00 – 16:30 - Marţi
             14:00 – 17:30 - Miercuri
             14:00 – 16:30 - Joi
             12:00 – 14:00 - Vineri

      înregistrări decese

             09:00 – 12:00 - Sâmbătă

      program oficiere căsătorii

             10:00 – 15:00 - de luni până joi

             10:00 – 12:00 - vineri

             12:30 – 16:00 - sâmbătă

 

- Depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve privind cetățenii care au redobândit sau a cărora li s-a acordat cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în zilele lucrătoare de miercuri între orele 08.30 și 13.00 pe baza planificărilor online pe pagina de internet a Primăriei municipiului Piatra Neamț www.primariapn.ro.
- Eliberarea certificatelor de stare civilă transcrise privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face personal sau prin împuternicit cu procură specială în zilele lucrătoare de vineri de la orele 12.00 la 14.00.

 

 

    În atenţia cetăţenilor care se adresează 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ

 

     În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din O.U.G. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite (dosare la care se efectuează verificări suplimentare, prevăzute de lege), termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

     Termenul efectiv de eliberare a Cărții de identitate este de 10 zile lucrătoare, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței este de 3 zile lucrătoare
     Pentru dosarele care nu necesită verificări suplimentare, în anumite situaţii, respectiv motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale, bancare, poştale, etc. şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului, la solicitarea cetăţeanului, poate să dispună eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului.
     Nu pot fi soluţionate înainte de termenul planificat la ghişeu cererile de eliberare a actelor de identitate la care sunt necesare verificări suplimentare (verificări pierdere buletin de identitate, verificări majori fără acte de identitate, neconcordanţe în actele de stare civilă, aviz de la serviciul de paşapoarte pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România, verificări cetăţenie, verificări fizionomie, verificări declaraţii pe propria răspundere în cazurile prevăzute de lege, verificări persoane din categoria celor lipsite de adăpost, verificări în evidenţele altor servicii,etc.)

Taxele speciale la nivelul Biroului de Evidență a Persoanelor, respectiv:
1. Taxă contravaloare carte de identitate 7 lei;
2. Taxă contravaloare carte de identitate provizorie 1 leu;
3. Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoană verificată, pot fi achitate astfel:
•    În numerar la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite ale mun. Piatra Neamț situate:
- În incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
- În incinta sediului Primăriei Mun. Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8, camera 20.
• În numerar la subunitățile poștale amplasate în Piatra Neamț;
• Prin intermediul cardului bancar (P.O.S.), la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite ale mun. Piatra Neamț situate în incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B și în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8;
• Prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamț:
- Cont IBAN RO43TREZ49121360206XXXXX
- Cod fiscal 2612790
- Beneficiar Municipiul Piatra Neamț.
• Online, accesând site-ul www.primariapn.ro
• Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ul www.ghiseul.ro, cu următoarele informații privind plata:
- 21.A.36.06.00 Taxe speciale
- Ven.prest.serv.SPCLEP(CI/CIP/Furnizări date).

 

Program transcriere în registrele de stare civilă

 

► Transcriere certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România


    Având în vedere:
- număr mare de dosare transcriere depuse până în prezent;
- numărul mare de persoane care se adresează în continuare serviciului nostru pentru depunerea solicitărilor de acest tip;
- pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor la serviciile instituţiei indiferent de domiciliul/reşedinţa acestora (din ţară sau din străinătate);
- pentru a asigura soluţionarea lucrărilor specifice în termenul legal cu personalul existent în acest moment în cadrul Biroului de Stare Civilă, vă informăm că începând cu data de 02.03.2018 vom asigura următorul programul de lucru cu publicul pentru soluţionarea acestui tip de solicitări după cum urmează: - detalii (format .pdf)

 Programări Online Transcrieri