COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Solicitare aviz de gospodărire a apelor

Aceasta informare este efectuată de MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, cu sediul în loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, ce intenţionează să solicite de la  Sistemul de...
../common/calendar Postat la data de: 22.04.2024

Dispoziția nr. 896 din 19.04.2024

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară pentru data de 25.04.2024 – ora 15:00, desfășurată în sala de ședințe a...
../common/calendar Postat la data de: 19.04.2024

Organizare licitație publică

Primăria municipiului Piatra Neamț anunță organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra- Neamț:
- ../common/calendar Postat la data de: 15.04.2024

Solicitare aviz de gospodărire a apelor

Aceasta informare este efectuată de MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, cu sediul în loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, ce intenţionează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a...
../common/calendar Postat la data de: 15.04.2024

Proiect de hotărâre - regulament

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea fondului locativ din domeniul privat al Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 12.04.2024

Rezultate - proiecte cu finanțare nerambursabilă

Rezultatele în urma evaluării Comisiei de aprobare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Piatra-Neamt, pentru...
../common/calendar Postat la data de: 12.04.2024

Regulament

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 05.04.2024

Dispoziția nr. 768 din 02.04.2024

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară pentru data de 03.04.2024 – ora 14:00, desfășurată în sala de ședințe a...
../common/calendar Postat la data de: 02.04.2024

Etapă de încadrare

Municipiul Piatra Neamț prin Andrei Carabelea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț,...
../common/calendar Postat la data de: 28.03.2024

Organizare licitație publică

Organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra- Neamț
Bunurile scoase la lictație aparțin domeniului...
../common/calendar Postat la data de: 28.03.2024

În atenția solicitanților locuințe ANL

Conform procesului verbal nr. 12804/27.03.2024 s-a afișat Ordinea de prioritatiți definitivă a solicitanților de locuințe construite din fonduri ANL destinate...
../common/calendar Postat la data de: 27.03.2024

Studiu de oportunitate

Studiu de oportunitate pentru alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf....
../common/calendar Postat la data de: 26.03.2024

Dispoziția nr. 671 din 22.03.2024

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară pentru data de 28.03.2024 – ora 14:00, desfășurată în sala de ședințe a...
../common/calendar Postat la data de: 22.03.2024

În atenția asociațiilor de proprietari

Asociațiile de proprietari au obligația de a depune la Compartimentul Administrarea Spațiilor Locative și Îndrumarea Asociațiilor de Proprietari din cadrul...
../common/calendar Postat la data de: 20.03.2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Piatra Neamț prin Andrei Carabelea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare...
../common/calendar Postat la data de: 20.03.2024

Dispoziția nr. 628 din 15.03.2024

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară pentru data de 19.03.2024 – ora 14:00, desfășurată în sala de ședințe a...
../common/calendar Postat la data de: 15.03.2024

Proiect de hotărâre

Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării Programului Social - Sărbători pentru Seniori
- ../common/calendar Postat la data de: 15.03.2024

Proiect de hotărâre

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din municipiul Piatra-Neamț 2024-2034
- ../common/calendar Postat la data de: 15.03.2024

Organizare licitație publică

Municipiul Piatra Neamț anunță organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamț - ../common/calendar Postat la data de: 14.03.2024