COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare licitație publică pentru închirierea unor bunuri

Municipiul Piatra Neamț organizează închirierea prin licitație publică a 5 spații situate în incinta Băii Comunale înscrisă în CF nr. 63996 proprietatea publică a...
../common/calendar Postat la data de: 23.05.2022

În atenția solicitanților de locuințe sociale

Primăria municipiului Piatra Neamț anunță solicitanţii de locuințe sociale ca, în perioada 23.05.2022 – 24.06.2022, să depună sau să actualizeze dosarele înregistrate...
../common/calendar Postat la data de: 20.05.2022

Dispoziția nr. 1282 din 20.05.2022

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară pentru data de 26.05.2022 ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 20.05.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2022

Dispoziția nr. 1275 din 18.05.2022

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară pentru data de 20.05.2022 ora 10:00, desfășurată în sala de ședințe a...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2022

Organizare licitație publică pentru vânzarea unor bunuri imobile

Organizarea  licitației publice  pentru vânzarea bunurilor imobile – teren proprietatea privată a Municipiului Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 17.05.2022

Organizare licitație publică - închiriere bunuri

Organizarea licitației publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 17.05.2022

Dispoziția nr. 1121 din 05.05.2022

Pentru modificarea art.1 din Dispoziția Primarului nr. 1114 din 03.05.2022 privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț în ședință extraordinară
- ../common/calendar Postat la data de: 06.05.2022

Dispoziția nr. 1114 din 03.05.2022

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară pentru data pentru data de 06.05.2022 – ora 14:00, desfășurată în sala de...
../common/calendar Postat la data de: 04.05.2022

Dezbatere regulament

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și...
../common/calendar Postat la data de: 02.05.2022

Dezbatere regulament

Regulament privind procesul de bugetare participativă al Municipiului Piatra-Neamț
- detalii (format...
../common/calendar Postat la data de: 02.05.2022

Scutire de majorări până la data de 31.05.2022

În conformitate cu prevederile HCL nr. 36 din 28.02.2022 contribuabilii cu obligații fiscale principale restante la 31.03.2020 pot beneficia de anularea majorărilor...
../common/calendar Postat la data de: 02.05.2022

Procedura de atribuire autorizații taxi

Lista transportatorilor autorizați câștigători în cadrul procedurii de atribuire autorizații taxi din data de 19.04.2022
- ../common/calendar Postat la data de: 29.04.2022

Noutăți privind decontarea cheltuielilor cu hrana refugiaților ucrainieni

Începând cu data de 2 mai 2022, pietrenii care au găzduit refugiați ucraineni pot depune cereri pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea refugiaților, la...
../common/calendar Postat la data de: 11.04.2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Andrei Carabelea, titular al proiectului Lucrări de consolidare pasarelă peste râul Bistrița (zona de agrement Ștrand - Hipodrom)...
../common/calendar Postat la data de: 29.04.2022

Înființare Serviciu de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale

Studiu de oportunitate privind înființarea Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale din domeniul public al Municipiului Piatra-Neamț în cadrul...
../common/calendar Postat la data de: 29.04.2022

Dispoziția nr. 1081 din 21.04.2022

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară pentru data pentru data de 28.04.2022 – ora 14:00, desfășurată în sala de...
../common/calendar Postat la data de: 21.04.2022

Strategia Smart City a municipiului Piatra Neamț 2021-2027

Realizată în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț”, cod...
../common/calendar Postat la data de: 18.04.2022

Dispoziția nr. 996 din 12.04.2022

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară pentru data pentru data de 15.04.2022 – ora 12:00, desfășurată în sala de...
../common/calendar Postat la data de: 12.04.2022