COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura de eliberare atestatului de producător și a carnetului de comercializare


1. Registrul agricol completat la zi, unde se înregistrează terenurile, animalele, familiile de albine, culturile, pomii fructiferi (pentru animale înregistrarea se face cu adeverința de la DSV).
2. Se eliberează adeverința după registrul agricol, necesară în vederea depuneri cererii pentru avizul consultativ astfel:
- produsele agricole de la Direcția Pentru Agricultură Județeană Neamț.
- animale (ovine și caprine) de la Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine "Miorița'' Neamț
- bovine de la Direcția Pentru Agricultură Județeană Neamț.
- familii de albine de la Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Neamț.
3. Se completează cererile tipizate pentru eliberarea atestatului de producător și carnetului de comercializare  la care se atașează:
- aviz consultativ.
- copii C.I. pentru solicitant, soț, soție, copii și rude până la gradul II
- chitanță în valoare de 80 lei - atestat de producător și chitanță de 80 lei/1 carnet de comercializare produse. (HCL 309/2020).
4. Atestatul de producător se eliberează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii și este valabil pe o perioadă de 7 ani iar carnetul de comercializare, se eliberează tot în termen de 5 zile de la depunerea cererii și se vizează anual.

    - cerere atestat de producător (format .pdf), (format .doc)

    - cerere carnet de comercializare (format .pdf), (format .doc)