COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizaţii construire anul 2024

 

Autorizaţii construire ianuarie

Autorizaţii construire februarie

Autorizaţii construire martie

Autorizaţii construire aprilie

Autorizaţii construire mai

Autorizaţii construire iunie

Autorizaţii construire iulie

Autorizaţii construire august

Autorizaţii construire septembrie

Autorizaţii construire octombrie

Autorizaţii construire noiembrie

Autorizaţii construire decembrie

 

 

Autorizaţii construire anul 2023

 

Autorizaţii construire ianuarie

Autorizaţii construire februarie

Autorizaţii construire martie

Autorizaţii construire aprilie

Autorizaţii construire mai

Autorizaţii construire iunie

Autorizaţii construire iulie

Autorizaţii construire august

Autorizaţii construire septembrie

Autorizaţii construire octombrie

Autorizaţii construire noiembrie

Autorizaţii construire decembrie

 

 

Autorizaţii construire anul 2022

 

Autorizaţii construire ianuarie

Autorizaţii construire februarie

Autorizaţii construire martie

Autorizaţii construire aprilie

Autorizaţii construire mai

Autorizaţii construire iunie

Autorizaţii construire iulie

Autorizaţii construire august

Autorizaţii construire septembrie

Autorizaţii construire octombrie

Autorizaţii construire noiembrie

Autorizaţii construire decembrie

 

 

Autorizaţii construire anul 2021

 

Autorizaţii construire ianuarie

Autorizaţii construire februarie

Autorizaţii construire martie

Autorizaţii construire aprilie

Autorizaţii construire mai

Autorizaţii construire iunie

Autorizaţii construire iulie

Autorizaţii construire august

Autorizaţii construire septembrie

Autorizaţii construire octombrie

Autorizaţii construire noiembrie

Autorizaţii construire decembrie

 

 

Autorizaţii construire anul 2020

 

Autorizaţii construire ianuarie

Autorizaţii construire februarie

Autorizaţii construire martie

Autorizaţii construire aprilie

Autorizaţii construire mai

Autorizaţii construire iunie

Autorizaţii construire iulie

Autorizaţii construire august

Autorizaţii construire septembrie

Autorizaţii construire octombrie

Autorizaţii construire noiembrie

Autorizaţii construire decembrie


 

Autorizaţii construire anul 2019

 

Autorizaţii construire ianuarie

Autorizaţii construire februarie

Autorizaţii construire martie

Autorizaţii construire aprilie

Autorizaţii construire mai

Autorizaţii construire iunie

Autorizaţii construire iulie

Autorizaţii construire august

Autorizaţii construire septembrie

Autorizaţii construire octombrie

Autorizaţii construire noiembrie

Autorizaţii construire decembrie

 

 

Autorizaţii construire anul 2018

 

Autorizaţii construire ianuarie

Autorizaţii construire februarie

Autorizaţii construire martie

Autorizaţii construire aprilie

Autorizaţii construire mai

Autorizaţii construire iunie

Autorizaţii construire iulie

Autorizaţii construire august

Autorizaţii construire septembrie

Autorizaţii construire octombrie

Autorizaţii construire noiembrie

Autorizaţii construire decembrie