COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Autorizație transportul în regim de taxi

 

 

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de transport:


• cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de transport (format .pdf);
• copie de pe certificatul de înregistrare de la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată,  întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică, după caz;
• copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul persoană juridică, întreprindere familială sau societate comercială;
• copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este persoană fizică autorizată;
• cazierul judiciar al persoanei desemnate, inclusiv în cazul persoanei fizice autorizate;
• avizul medico – psihologic care atestă că persoana desemnată în cazul  II, IF, SC-SA şi conducătorul auto în cazul PFA este aptă să ocupe o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei;
• cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
• declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
• declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că, poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura  transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
• declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite de lege pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil;
• dovada, în cazul persoanei juridice, că are un număr suficient de taximetrişti, încadraţi cu forme legale;
• să nu fie debitor la bugetul local la data solicitării autorizaţiei;
• dovada achitării sumei de 120 lei  pentru eliberarea autorizaţiei.

 

 

Acte necesare pentru eliberare autorizaţiilor taxi persoane


• copia autorizaţiei de transport;
• certificatul de înmatriculare şi  cartea  de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
• certificatul de agreare valabil;
• declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea  şi la ce dispecerat este arondat  transportatorul autorizat;
• dovada achitării sumei de 120 lei Ron la Direcţia de Taxe şi Impozite pentru eliberarea autorizaţiei

• dovada achitării sumei de 5 lei Ron pentru aplicarea siglei de securitate pe ecusoanele autoturismelor taxi.

Obs.
Transportatorii îşi vor achiziţiona ecusoane conform modelului stabilit de Regulament, pe care le vor prezenta la autoritatea de autorizare în vederea aplicării unui element de securitate
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?