COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Autorizație dispecerat taxi

 

cerere (de mână);
copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului, din care să rezulte că persoana juridică are prins în obiectul de activitate şi acest gen de activitaţi;
declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie – recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare;
copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;
dovada achitării sumei de 200 ron pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi;

Pentru vizarea anuală a autorizaţiei de dispecerat:
se vor prezenta în copie documentele care au stat la baza eliberării ei, valabile la data depunerii pentru obţinerea vizei;
dovada achitării taxei de 100 lei;
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?