COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Autorizație de transport pentru transportul local

de mărfuri cu tractoare cu remorci

 

cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport (format .pdf);
copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de registrul comerţului, de unde să rezulte că are prins în obiectul de activitate transportul respectiv, codificat CAEN ;
cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport  pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport respectiv  şi dacă acestea sunt deţinute în proprietate sau în baza unui contract de lesing;
copii de pe certificatele de înmatriculare ale vehiculelor;
declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare  a efectuarii serviciului respectiv;
declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, din care să rezulte că solicitantul poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu  deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere;
declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei;
scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;
copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate;
dovada achitării sumei de 150 lei pentru eliberarea autorizaţiei de transport;
dovada achitării sumei de 100 lei pentru eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport;

cerere eliberare copie conformă (format .pdf);

cerere vizare copie (format .pdf) .


Pentru vizarea anuală a copiilor conforme:
- pentru vizare se vor prezenta în copie: certificatele de înmatriculare ale vehiculelelor şi viza ITP valabilă la data depunerii;
- dovada achitării taxei de 100 Ron/vehicul.

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?