COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

« Înapoi

În atenția asociațiilor de proprietari

Asociațiile de proprietari au obligația de a depune la Compartimentul Administrarea Spațiilor Locative și Îndrumarea Asociațiilor de Proprietari din cadrul Municipiului Piatra-Neamț situația soldurilor elementelor de activ și pasiv. Conform Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor administratorul are obligația de a: ‘‘întocmi lunar și a depune semestrial la compartimentul specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari pe a cărei rază teritorială se află condominiul situația soldurilor elementelor de activ și pasiv‘‘.
Formularul privind situația financiară a asociației se regăsește în Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3103/2017, anexa 2, iar administratorii de condominii au obligația de a depune situațiile  de activ și de pasiv întocmite la data de 30 iunie și 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.
Proprietarii de apartamente pot consulta oricând, situația financiară a asociației de proprietari, printr-o cerere scrisă, adresată președintelui asociației de proprietari .


../common/calendar Postat la data de: 20.03.2024