COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

« Înapoi

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Piatra Neamț cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire locuințe sociale S+P+8E (4 blocuri) - faza studiu de fezabilitate" str. Dărmănești, nr. 107 bis identificat prin NC 69103, Municipiul Piatra Neamț, jud. Neamț- titular Municipiul Piatra Neamț.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5 în zilele de Iuni - joi, între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru, Protecția Mediului Neamț.


../common/calendar Postat la data de: 08.06.2023