COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Chestionar - Strategia de dezvoltare durabilă

• În perioada actuală, Municipiul Piatra Neamț este în procesul de ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț", cod MySMIS 136304 /cod SIPOCA 807, finanțat prin  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014·2020, Axa prioritara 2, Obiectivul specific 2.1.
• În vederea realizării unei strategii de dezvoltare durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.
- detalii chestionar


../common/calendar Postat la data de: 23.11.2020