COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

Acord de funcționare alimentație publică

 

În vederea obţinererii Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial
– alimentație publică –

cod Caen 5610 – Restaurante şi Caen 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
SA / SRL / PFA / II / IF

 

vor depune următoarele documente:

Cerere pentru deschiderea exerciţiului comercial – formular tip – (Anexa nr. 1.2 ) ;
Actul constitutiv al SA / SRL / PFA / II / IF, eliberat de Oficiul Registrul Comerţului;
Certificat de Înregistrare conţinând numărul de ordine din Registrul Comerţului;
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru punctul de lucru declarat;
Titlul care permite utilizarea terenului şi/sau spaţiului (act proprietate, contract inchiriere/comodat);
Autorizaţie de construire sau de schimbare a destinaţiei spaţiului emisă de Direcţia Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei Piatra Neamţ + Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

Extras de Carte Funciară;
Documentaţia cadastrală din care să rezulte aria desfăşurată;
Contract de prestări servicii de salubrizare cu Brantner;
Orarul de funcţionare 06.00 – 22.00 pentru structurile de vânzare în care se desfășoară activități de alimentaţie publică. În afara programului normal, acestea pot funcţiona și până la alte ore, în condiţia obţinerii acordului vecinilor adiacenţi sau a Asociațiilor de proprietari (în cazul când structurile de vânzare se află între blocuri), dat în acest sens în original și autentificat, cu specificare strictă a orei de închidere – deschidere a unității;
Certificat de calificare profesională în domeniu, pentru personalul angajat în efectuarea de activităţi și servicii de  alimentaţie publică;
Autorizaţie sanitar - veterinară de funcționare de la DSV-SA – restaurant, fast-food,  etc (cu mâncare);
Autorizaţie sanitară de funcționare de la DSP – baruri;
Autorizaţia de securitate la incendiu - pentru obiectivele care funcţionează după 13.12.2006 şi pentru investiţii noi, după cum urmează:

Încăperi sau grupuri de încăperi definite ca săli aglomerate (cu mai mult de 200 persoane), amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;
Clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie;
Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
Spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane;

Autorizaţie de mediu (în cazul restaurantelor cu peste 100 locuri);
Dovada asigurării de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii şi liniştii publice, în localurile publice (inclusiv terasele) pe care le conduc, sau Declarație pe proprie răspundere;
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial, alimentație publică/alte activități recreative și distractive, care se percepe în funcţie de suprafaţa de servire, conform Legii nr. 227/2015 (a) privind Codul fiscal şi H.C.L – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în vigoare, după cum urmează:

700 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de până la ...........................100 mp

1500 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între .....101 şi   400 mp
3000 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între..... 401 şi   500 mp
4000 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de peste ......................      500 mp
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?