Consultare publică

 

 

► Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2022

- proiect de hotărâre (format .pdf)

- referat de aprobare (format .pdf)

- raport de specialitate (format .pdf)

- postat la data de 26.10. 2022

 

► Proiect de hotărâre privind stabilirea sumei reprezentând cheltuielile de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a actelor de executare silită
- proiect de hotărâre (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- postat la data de 26.10. 2022

 

► Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023

- proiect de hotărâre (format .pdf)

- referat de aprobare (format .pdf)

- raport de specialitate (format .pdf)

- anexa nr. 1 (format .pdf)

- anexa nr. 2 (format .pdf)

- tabloul cuprinzând cotele, valorile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal pentru anul 2023 (format .pdf)
- postat la data de 04.08. 2022