COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

« Înapoi

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de gestionarea toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț.
- detalii (format .pdf)
- proiect de hotărâre (format .pdf)
- referat de aprobare, raport de specialitate (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- studiu de fudamentare (format .pdf)
- regulament (format .pdf)
- tarif (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 04.08.2022