COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulament de organizare și funcționare - Mall Forum Center

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrarea, întreținere și exploatare a bunului imobil complex comercial Mall Forum Center Piatra...
../common/calendar Postat la data de: 26.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei

Privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a...
../common/calendar Postat la data de: 24.11.2021

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2021
- ../common/calendar Postat la data de: 15.11.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație decât...
../common/calendar Postat la data de: 15.10.2021

Proiectul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă iniţierea procesului de consultări publice asupra Planului de Mobilitate Urbană Durabilă...
../common/calendar Postat la data de: 01.10.2021

Regulamentului de aprobare a parteneriatelor încheiate cu persoane juridice

Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de aprobare a parteneriatelor încheiate cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și...
../common/calendar Postat la data de: 30.09.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Regulament de organizare şi funcţionare a terenurilor de sport în aer liber din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 18.08.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Regulamentul privind  normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra-Neamț, supus în dezbatere publică în luna...
../common/calendar Postat la data de: 06.08.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Regulamentul de aprobare a parteneriatelor încheiate cu institutiile publice, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau...
../common/calendar Postat la data de: 02.08.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ - ../common/calendar Postat la data de: 23.06.2021

Regulament privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile

Regulament privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
- ../common/calendar Postat la data de: 23.04.2021

Regulament - organizarea și desfășurarea evenimentelor

Regulament privind organizarea și desfășurarea evenimentelor în Municipiul Piatra-Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 23.04.2021

Regulament de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului

Regulament de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului Piatra Neamț - prezentul Regulament stabilește cadrul unitar pentru funcționarea teraselor...
../common/calendar Postat la data de: 23.04.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ
- ../common/calendar Postat la data de: 22.04.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gratuitatea la serviciile publice de transport rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar...
../common/calendar Postat la data de: 19.04.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii
- ../common/calendar Postat la data de: 14.12.2020

Proiect de hotărâre - aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea...
../common/calendar Postat la data de: 19.11.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 123 din 23.04.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 123 din 23.04.2020 privind gestiunea directă a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Sălii...
../common/calendar Postat la data de: 19.11.2020

Studiu de oportunitate

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea directă a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a fondului locativ din domeniul public și privat al...
../common/calendar Postat la data de: 25.09.2020

Regulament de organizare și funcționare

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței (dezbatere publică)
- ../common/calendar Postat la data de: 15.09.2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă - ../common/calendar Postat la data de: 25.06.2020

Regulament

Regulament de ocuparea a domeniului public/privat aparținând municipiului Piatra Neamț pentru terase sezoniere și comerț stradal - ../common/calendar Postat la data de: 25.06.2020

Proiect de hotărâre

Regulament privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza...
../common/calendar Postat la data de: 29.05.2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 18.02.2020

Proiect de hotărâre

♦ privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Adăpostul de noapte, aprobat prin HCL nr. 214 din 24.08.2017 - ../common/calendar Postat la data de: 29.01.2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 20.01.2020

Proiectului Bugetului local al Municipiului Piatra Neamț pe anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 8 litera “a” si ale art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată si completată, am...
../common/calendar Postat la data de: 20.01.2020

Proiect de hotărâre

Studiu de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 10.01.2020

Proces verbal - proiecte cu finanțare nerambursabilă pe anul 2020

Anexă la HCL privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local,...
../common/calendar Postat la data de: 31.12.2019

Proiect de hotărâre

Nivelul chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând Municipiului Piatra Neamț, precum și contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor...
../common/calendar Postat la data de: 20.11.2019

Proiecte de hotărâre

► Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2019 ../common/calendar Postat la data de: 18.10.2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Taxe și impozite a...
../common/calendar Postat la data de: 16.10.2019

Proiecte de hotărâre

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Piatra Neamț
- detalii...
../common/calendar Postat la data de: 20.09.2019

Proiecte de hotărâre

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 16.09.2019

Proiecte de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Regulamente - cadru
 - detalii (format .pdf) ../common/calendar Postat la data de: 26.08.2019

Regulament de organizare și funcționare

♦ Regulament - cadru privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice privind
- concesionarea bunurilor imobile - ../common/calendar Postat la data de: 06.08.2019

Regulament de organizare și funcționare

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 02.08.2019

Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Piatra Neamț

Proiect privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 24.07.2019

Regulament de organizare și funcționare - S.C. Parking S.A.

Proiect privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință și a...
../common/calendar Postat la data de: 18.07.2019

Proiect de Hotărâre privind aprobarea PAEDC

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Piatra Neamţ
- ../common/calendar Postat la data de: 01.05.2019

Harta zonării fiscale a Municipiului Piatra Neamț

Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea Actualizării Zonării fiscale a Municipiului Piatra Neamț
 - ../common/calendar Postat la data de: 23.04.2019

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț pe anul 2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică a Proiectului de buget local pe anul 2019
Publicat la data 29.03.2019, aflat în dezbatere până la data de...
../common/calendar Postat la data de: 29.03.2019

Regulamentul cadru de închiriere

Regulamentul cadru de închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial – administrativă a...
../common/calendar Postat la data de: 16.11.2018

Proiect de hotărâre - nivelul chiriilor şi al redevenţelor

Nivelul chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor...
../common/calendar Postat la data de: 22.10.2018

R.O.F. - Piața Centrală Agroalimentară Sf. Gheorghe

Regulament de Organizare și Funcționare privind administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe
- ../common/calendar Postat la data de: 19.10.2018

Proiecte de hotărâri - taxe și impozite

♦ Hotărâre privind anularea creanțelor restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2018
     - ../common/calendar Postat la data de: 15.10.2018

Utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar

Proiect Hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Piatra Neamț
 - ../common/calendar Postat la data de: 27.08.2018

Regulament de funcționare a pârtiei de schi şi a instalaţiilor conexe

Regulament de funcționare a pârtiei de schi şi a instalaţiilor conexe – realizate prin proiectul “Dezvoltarea infrastructurii turistice Masivul Cozla” din Municipiul...
../common/calendar Postat la data de: 24.07.2018

Regulament de organizare și funcționare

Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț
     - ../common/calendar Postat la data de: 23.05.2018

Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PROMOVAREA ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ PENTRU PERIOADA 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2018

Strategia de Dezvoltare Locală Integrată - dezbatere publică

 Primăria municipiului Piatra Neamț, afișează draft-ul documentului revizuit al Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț, care se...
../common/calendar Postat la data de: 06.10.2016

Regulament - ștrandul municipiul Piatra Neamț

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului din municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 14.03.2018

Regulament de organizare și funcționare

     Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor cu plată pe domeniul...
../common/calendar Postat la data de: 05.02.2018

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț pe anul 2018

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț pe anul 2018 sinteză - detalii (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 17.01.2018

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele pentru bunurile imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme...
../common/calendar Postat la data de: 22.11.2017

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele pentru bunurile imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme...
../common/calendar Postat la data de: 18.10.2017

Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018
- detalii (format .pdf) ../common/calendar Postat la data de: 16.10.2017

Regulament de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare privind administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 10.10.2017

Studiu de oportunitate

Studiu de oportunitate privind inițiativa de delegare de gesiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a pieței Mărăței din...
../common/calendar Postat la data de: 29.09.2017

Regulamente de organizare și funcționare

♦ Regulament de organizare și funcționare al servicului social cu cazare Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost
- ../common/calendar Postat la data de: 28.07.2017

Proiect hotărâre

Proiect hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de...
../common/calendar Postat la data de: 26.07.2017

Dezbatere publică 27.07.2017

     Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează joi, 27.07.2017, ora 11.00, la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, o...
../common/calendar Postat la data de: 24.07.2017

Studiu privind înfiinţarea serviciu public de administrare

♦ Studiu privind înfiinţarea serviciului public de administrare a sistemelor de canalizaţii subterane pentru reţele de comunicaţii prin cablu
...
../common/calendar Postat la data de: 07.07.2017

Stabilire criterii de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite

Procedura privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul  Municipiului Piatra Neamt, în vederea aplicării prevederilor art.489...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2017

Regulament pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces

Regulament pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Piatra Neamț în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii...
../common/calendar Postat la data de: 08.05.2017

Regulament de organizare și funcționare întreținere și exploatare

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a băii comunale din municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 08.05.2017

Elaborare Plan de integritate - consultare publică

În vederea elaborării Planului de integritate al instituției, Primăria Municipiului Piatra Neamț lansează în consultare publică, în perioada 20-26 aprilie 2017,...
../common/calendar Postat la data de: 20.04.2017

Studiu de oportunitate

♦ Studiu de oportunitate - "Serviciul public a cărui gestiune se intenționează a fi delegată prin concesiune este serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale...
../common/calendar Postat la data de: 23.03.2017

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț pe anul 2017

♦ Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2017 și estimări pentru anii...
../common/calendar Postat la data de: 03.03.2017

Organizare dezbatere publică - PUG

     Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, jud. Neamț, titular al planului, anunță publicul interesat asupra...
../common/calendar Postat la data de: 04.01.2017

Proiect de hotărâre proiect privind chiriile şi redevenţele

proiectul de hotărâre supus analizei şi ulterior aprobării Consiliului Local proiect privind chiriile şi redevenţele pentru bunurile imobile aparţind Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 31.10.2016

PUG - reglementări echipare edilitară

Planuri utilități situație existentă și propuneri pentru noul Plan Urbanistic General al Municipiul Piatra Neamț al Municipiului Piatra Neamț care se află în curs de aprobare.
- rețele...
../common/calendar Postat la data de: 17.08.2016

Etapa de încadrare a P.U.G. al Municipiului Piatra Neamț

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ, în urma parcurgerii în C.S.C. din data de 12.05.2016 a etapei de încadrare a Planului Urbanistic General al Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 19.05.2016

Proiect regulament local

Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ:
- Regulament salubrizare - ../common/calendar Postat la data de: 09.02.2016

Proiect regulament local

Regulamentul Local privind Implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau de  revizuire a planurilor de urbanism
- elaborat conform prevederilor...
../common/calendar Postat la data de: 22.01.2016

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Art. 39, alin. 3 și Art. 8 - a, "publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice,...
../common/calendar Postat la data de: 05.01.2016

Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane

Consultare publică asupra elaborării proiectului de hotârâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de...
../common/calendar Postat la data de: 04.01.2016

Proiect hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei

Proiect hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără...
../common/calendar Postat la data de: 22.10.2015

Proiect hotărâre taxe şi impozite 2016

Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2016
     - ../common/calendar Postat la data de: 20.10.2015

Regulament de aprobare a parteneriatelor

Regulamentul de aprobare a parteneriatelor cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizarii în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public...
../common/calendar Postat la data de: 27.04.2015

Metodologie - repartizare și facturare individuală

Metodologie de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat  la...
../common/calendar Postat la data de: 21.04.2015

Regulament privind eliberarea Autorizației pentru transport

Regulament privind eliberarea Autorizației pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase, a transporturilor executate cu autovehicule cu depășirea masei...
../common/calendar Postat la data de: 26.03.2015

Proiect procedură reglementare eşalonări

Procedura privind reglementarea acordării eşalonării la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al Municipiului Piatra Neamţ și eșalonării...
../common/calendar Postat la data de: 20.03.2015

Regulament

Ştrandul din Municipiul Piatra Neamţ:
- regulament de organizare și funcţionare a serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare a ștrandului din Municipiul Piatra Neamţ -...
../common/calendar Postat la data de: 26.02.2015

Regulament

Parcul zoologic din Municipiului Piatra Neamţ:
- regulament de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, întreţinere și...
../common/calendar Postat la data de: 26.02.2015

Regulament

Parcări din Municipiului Piatra Neamţ:
- regulament de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare a...
../common/calendar Postat la data de: 26.02.2015

Regulament

Regulamentul de Organizare și funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială:
- detalii (format...
../common/calendar Postat la data de: 23.02.2015

Regulament privind eliberarea/vizarea anuală a Acord

Proiect hotărare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial, pentru agenții economici...
../common/calendar Postat la data de: 19.02.2015

Proiect hotărâre taxe şi impozite 2015

Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2015

    - ../common/calendar Postat la data de: 05.11.2014