COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCL nr.310 din 26.11.2021 privind  aprobarea  Regulamentului de ocupare a domeniului public aparținând...
../common/calendar Postat la data de: 30.04.2024

Proiect de hotărâre - regulament

Proiect de hotărâre pentru aprobarea gestiunii delegate a serviciului public de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar,...
../common/calendar Postat la data de: 25.04.2024

Proiect de hotărâre - regulament

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea, întreținerea și exploatarea fondului locativ din domeniul privat al Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 12.04.2024

Regulament

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 05.04.2024

Studiu de oportunitate

Studiu de oportunitate pentru alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf....
../common/calendar Postat la data de: 26.03.2024

Proiect de hotărâre

Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării Programului Social - Sărbători pentru Seniori
- ../common/calendar Postat la data de: 15.03.2024

Proiect de hotărâre

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din municipiul Piatra-Neamț 2024-2034
- ../common/calendar Postat la data de: 15.03.2024

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 82/12.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind Regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul local al...
../common/calendar Postat la data de: 08.03.2024

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2025
- ../common/calendar Postat la data de: 07.02.2024

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului public de administrare a toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și...
../common/calendar Postat la data de: 06.02.2024

Lansarea în dezbatere publică a Proiectului de buget local pe anul 2024

► În conformitate cu prevederile art. 8 litera “a” si ale art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată si completată, am...
../common/calendar Postat la data de: 17.01.2024

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamţ

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă iniţierea procesului de consultări publice asupra Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamţ pentru...
../common/calendar Postat la data de: 24.11.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale și a altor taxe locale pentru anul 2024 și modificarea H.C.L. nr. 373/2022 pentru aprobarea Regulamentului...
../common/calendar Postat la data de: 17.11.2023

Taxe și impozite - proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art.266 din Legea...
../common/calendar Postat la data de: 07.11.2023

Taxe și impozite - proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024
- ../common/calendar Postat la data de: 06.11.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 25.09.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 06.09.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 05.09.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 29.08.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobat prin HCL nr.192...
../common/calendar Postat la data de: 04.08.2023

Proiect de hotărâre

Municipiul Piatra Neamț anunță publicului intenția de aprobare a Regulamentului privind condițiile de amplasare a modulelor comerciale și a aparatelor/dozatoarelor....
../common/calendar Postat la data de: 31.07.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 16.06.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ proprietatea Municipiului Piatra-Neamț
-...
../common/calendar Postat la data de: 10.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat administrat de Municipiul...
../common/calendar Postat la data de: 10.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Piatra-Neamț
...
../common/calendar Postat la data de: 10.05.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de administrare, întreținere și exploatare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 28.04.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizației pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase, a transporturilor...
../common/calendar Postat la data de: 26.04.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologie privind finanțarea acordată de la bugetul local al Municipiului Piatra Neamț, pentru activitățile structurilor...
../common/calendar Postat la data de: 11.04.2023

Proiect de hotărâre

Privind aprobarea Regulamentului de schimbare a destinației spațiilor/clădirilor cu orice funcțiune, în unități de alimentație publică:
- ../common/calendar Postat la data de: 21.03.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024
- ../common/calendar Postat la data de: 07.03.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 28.02.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 27.02.2023

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 24.02.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare – parte componentă a serviciului...
../common/calendar Postat la data de: 15.02.2023

Lansarea în dezbatere publică a Proiectului de buget local pe anul 2023

► În conformitate cu prevederile art. 8 litera “a” si ale art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată si completată, am...
../common/calendar Postat la data de: 03.01.2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la HCL nr. 174 din 15.06.2022 respectiv Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului...
../common/calendar Postat la data de: 23.12.2022

Finanțare Proiect Solidaritatea

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 19.12.2022

Proiect regulament

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 16.12.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 08.12.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 08.11.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 27.10.2022

Proiect de hotărâre

► Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2022 - postat la data de 26.10. 2022
- ../common/calendar Postat la data de: 26.10.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 18.10.2022

Dezbatere publică studiu privind înființare serviciu public

Se supune spre dezbatere publică studiu de privind înființarea serviciului public de „Întreținerea și repararea străzilor, drumurilor, podurilor a pasajelor rutiere...
../common/calendar Postat la data de: 17.10.2022

Proiect de hotărâre

privind indexarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și a unei combinații de...
../common/calendar Postat la data de: 12.10.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 19.09.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 15.09.2022

Anunţ privind organizarea unei dezbateri publice

Primăria Municipiului Piatra-Neamț invită pe toţi cei interesaţi la dezbaterea publică privind  proiectul de act normativ: ../common/calendar Postat la data de: 26.08.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 04.08.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 03.08.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2022

Dezbatere regulament

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și...
../common/calendar Postat la data de: 02.05.2022

Dezbatere regulament

Regulament privind procesul de bugetare participativă al Municipiului Piatra-Neamț
- detalii (format...
../common/calendar Postat la data de: 02.05.2022

Înființare Serviciu de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale

Studiu de oportunitate privind înființarea Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale din domeniul public al Municipiului Piatra-Neamț în cadrul...
../common/calendar Postat la data de: 29.04.2022

Strategia Smart City a municipiului Piatra Neamț 2021-2027

Realizată în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț”, cod...
../common/calendar Postat la data de: 18.04.2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru schimbarea denumirii imobilului situat în Piața 22 Decembrie nr. 16 și modificarea anexei nr. 7 la HCL nr. 294 din 26.09.2019
- ../common/calendar Postat la data de: 12.04.2022

Regulament - majorare impozit pe clădirile și terenurile neîngrijite

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor și condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de...
../common/calendar Postat la data de: 14.03.2022

Regulament de organizare și funcționare - parcări de reședință

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui de...
../common/calendar Postat la data de: 19.02.2022

Regulament - administrarea, întreținerea și exploatarea fondului locativ

Regulament privind administrarea, întreținerea și exploatarea fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra-Neamț și domeniul privat al...
../common/calendar Postat la data de: 08.02.2022

Regulament de organizare și funcționare - parcări publice

Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcarilor publice cu plată precum şi a celui de blocare,...
../common/calendar Postat la data de: 08.02.2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale pentru emiterea certificatului de atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi de trei ani,...
../common/calendar Postat la data de: 20.01.2022

Proiectul Bugetului local al Municipiului Piatra Neamț pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 8 litera “a” și ale art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am...
../common/calendar Postat la data de: 12.01.2022

Regulament de organizare și funcționare - Mall Forum Center

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrarea, întreținere și exploatare a bunului imobil complex comercial Mall Forum Center Piatra...
../common/calendar Postat la data de: 26.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial și...
../common/calendar Postat la data de: 26.11.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei

Privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a...
../common/calendar Postat la data de: 24.11.2021

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2021
- ../common/calendar Postat la data de: 15.11.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație decât...
../common/calendar Postat la data de: 15.10.2021

Proiectul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă iniţierea procesului de consultări publice asupra Planului de Mobilitate Urbană Durabilă...
../common/calendar Postat la data de: 01.10.2021

Regulamentului de aprobare a parteneriatelor încheiate cu persoane juridice

Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului de aprobare a parteneriatelor încheiate cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și...
../common/calendar Postat la data de: 30.09.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Regulament de organizare şi funcţionare a terenurilor de sport în aer liber din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 18.08.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Regulamentul privind  normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra-Neamț, supus în dezbatere publică în luna...
../common/calendar Postat la data de: 06.08.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Regulamentul de aprobare a parteneriatelor încheiate cu institutiile publice, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau...
../common/calendar Postat la data de: 02.08.2021

Dezbatere publică privind actualizare Regulament

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ - ../common/calendar Postat la data de: 23.06.2021

Regulament privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile

Regulament privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
- ../common/calendar Postat la data de: 23.04.2021

Regulament - organizarea și desfășurarea evenimentelor

Regulament privind organizarea și desfășurarea evenimentelor în Municipiul Piatra-Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 23.04.2021

Regulament de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului

Regulament de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului Piatra Neamț - prezentul Regulament stabilește cadrul unitar pentru funcționarea teraselor...
../common/calendar Postat la data de: 23.04.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ
- ../common/calendar Postat la data de: 22.04.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gratuitatea la serviciile publice de transport rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar...
../common/calendar Postat la data de: 19.04.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobare regulament

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii
- ../common/calendar Postat la data de: 14.12.2020

Proiect de hotărâre - aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor şi al redevenţelor pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea...
../common/calendar Postat la data de: 19.11.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 123 din 23.04.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 123 din 23.04.2020 privind gestiunea directă a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Sălii...
../common/calendar Postat la data de: 19.11.2020

Studiu de oportunitate

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea directă a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a fondului locativ din domeniul public și privat al...
../common/calendar Postat la data de: 25.09.2020

Regulament de organizare și funcționare

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței (dezbatere publică)
- ../common/calendar Postat la data de: 15.09.2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă - ../common/calendar Postat la data de: 25.06.2020

Regulament

Regulament de ocuparea a domeniului public/privat aparținând municipiului Piatra Neamț pentru terase sezoniere și comerț stradal - ../common/calendar Postat la data de: 25.06.2020

Proiect de hotărâre

Regulament privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza...
../common/calendar Postat la data de: 29.05.2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 18.02.2020

Proiect de hotărâre

♦ privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Adăpostul de noapte, aprobat prin HCL nr. 214 din 24.08.2017 - ../common/calendar Postat la data de: 29.01.2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 20.01.2020

Proiectului Bugetului local al Municipiului Piatra Neamț pe anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 8 litera “a” si ale art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată si completată, am...
../common/calendar Postat la data de: 20.01.2020

Proiect de hotărâre

Studiu de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 10.01.2020

Proces verbal - proiecte cu finanțare nerambursabilă pe anul 2020

Anexă la HCL privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț pentru activități nonprofit de interes local,...
../common/calendar Postat la data de: 31.12.2019