COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Autorizație agabaritice

 

În vederea obținerii Autorizației, solicitantul va prezenta următoarele documente:

Cerere (Anexa nr. 7) în care să se precizeze ruta pe care urmează a se desfășura transportul, direcția de intrare/ieșire de pe raza municipiului Piatra Neamț, data și ora sosirii convoiului, componența convoiului, denumirea mărfii transportate, dimensiunile de gabarit ale convoiului – lățime, lungime, înălțime, greutate totală și pe axe;
Avizele deținătorilor de utilități de pe traseu;
Avizul Poliției municipiului Piatra Neamț;
Copia Conformă pentru transportul rutier public de mărfuri;
Copia Certificatului de pregătire profesională al conducătorului auto (Autorizarea A.D.R.);
Dovada achitării taxei pentru eliberarea Autorizației pentru transportul rutier de mărfuri cu depășirea masei şi/sau dimensiunile maxime admise, conform H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în vigoare, astfel:

500 lei/an/autovehicul
50 lei/zi/autovehicul
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?