COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Regulamente - Primăria Piatra Neamț

 

♦ Regulament intern - Primăria Municipiului Piatra Neamţ
 
♦ Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului
        - HCL 211 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 211 din 26.07.2018 - detalii format .pdf
        - HCL 84 din 24.03.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr. 170/28.05.2015 - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 84 din 24.03.2016 - detalii format .pdf
        - HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
 
♦ Codul de conduită etică şi integritate profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ
        - cod conduita - detalii format .pdf
        - dispoziție 1158\10.07.2020
        - dispoziție   630\29.03.2019 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1051\23.05.2014 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1709\12.04.2010 - detalii format .pdf
 
 
♦ Regulament de Programare Online pentru depunerea cererilor în vederea eliberării actelor de identitate
        - detalii format .pdf
 
 
♦ Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Social Pietricica
 
 
♦ Regulament privind asigurarea transparentei procesului de autorizare

        - detalii format .pdf 

 
 
♦ Regulament privind relaţiile cu mass-media
 
 
♦ Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local altele decât transportul local prin curse regulate
 
 
♦ Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ
    - dezbatere publică

    Regulament salubrizare - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. I  - indicatori de performanță - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. II - sancțiuni - detalii in format .pdf

 
 
♦ Regulament privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Piatra Neamţ
 
 
 
♦ Regulament privind amplasarea pe domeniul public a reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente
 
 
♦ Regulament privind Eliberarea/Vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial Comerţ/Prestări Servicii/Alimentaţie publică/Alte activităţi recreative şi distractive, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi pe raza municipiului Piatra Neamţ
 
    - HCL 382 din 17.12.2015 - (format .pdf)
    - regulament conform HCL 382 dn 17.12.2015 - anexa 1 (format .pdf)
    - cerere comerț prestări servicii - anexa 1.1 (format .pdf)
    - cerere alimentație publică, activități recreative - anexa 1.2 (format .pdf)
    - declarație alimentație publică - anexa 2 (format .pdf)
    - declarație activități recreative - anexa 2.1 (format .pdf)
    - acord societăți comerț - anexa 3 (format .pdf)
    - acord societăți prestări servicii - anexa 4 (format .pdf)
    - acord baruri, restaurante, fast-food - anexa 5 (format .pdf)
    - acord activități recreative - anexa 5.1 (format .pdf)
    - acte necesare comerț - anexa 6 (format .pdf)
    - acte necesare baruri activități recreative - anexa 7 (format .pdf)
    - referat de aprobare - anexa 8 (format .pdf)
 
♦ Regulament privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuinţele administrate de către administratorul SC LOCATIVSERV SRL
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței (dezbatere publică)
        - regulament detalii (format .pdf)
 
♦ Regulamentul privind buna gospodarire, întreţinere, curãţenie şi esteticã în municipiul Piatra Neamţ

        - detalii in format .pdf 

 
 
♦ Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamţ
 

♦ Regulamentul local privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?