COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamente - Primăria Piatra Neamț

 

♦ Regulament intern - Primăria Municipiului Piatra Neamţ
 

♦ Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului

        HCL 148 din 26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 148 din 26.05.2022 - detalii format .pdf
        HCL 8 din 28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 8 din 28.01.2021 - detalii format .pdf
        HCL 211 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 211 din 26.07.2018 - detalii format .pdf
        HCL 84 din 24.03.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 84 din 24.03.2016 - detalii format .pdf
        HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
 
♦ Codul de conduită etică şi integritate profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ
        - cod conduita - detalii format .pdf
        - dispoziție 1158\10.07.2020 - detalii format .pdf
        - dispoziție   630\29.03.2019 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1051\23.05.2014 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1709\12.04.2010 - detalii format .pdf
 
♦ Regulament de Programare Online pentru depunerea cererilor în vederea eliberării actelor de identitate
        - detalii format .pdf

 
♦ Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Social Pietricica
 
♦ Regulament privind asigurarea transparentei procesului de autorizare

        - detalii format .pdf 

 
♦ Regulament privind relaţiile cu mass-media
 
♦ Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local altele decât transportul local prin curse regulate
 
♦ Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ
    - dezbatere publică

    Regulament salubrizare - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. I  - indicatori de performanță - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. II - sancțiuni - detalii in format .pdf

 
♦ Regulament privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Piatra Neamţ
 
♦ Regulament privind amplasarea pe domeniul public a reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente
 
♦ Regulament privind Eliberarea/Vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial Comerţ/Prestări Servicii/Alimentaţie publică/Alte activităţi recreative şi distractive, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi pe raza municipiului Piatra Neamţ
    - HCL 382 din 17.12.2015 - (format .pdf)
    - regulament conform HCL 382 dn 17.12.2015 - anexa 1 (format .pdf)
    - cerere comerț prestări servicii - anexa 1.1 (format .pdf)
    - cerere alimentație publică, activități recreative - anexa 1.2 (format .pdf)
    - declarație alimentație publică - anexa 2 (format .pdf)
    - declarație activități recreative - anexa 2.1 (format .pdf)
    - acord societăți comerț - anexa 3 (format .pdf)
    - acord societăți prestări servicii - anexa 4 (format .pdf)
    - acord baruri, restaurante, fast-food - anexa 5 (format .pdf)
    - acord activități recreative - anexa 5.1 (format .pdf)
    - acte necesare comerț - anexa 6 (format .pdf)
    - acte necesare baruri activități recreative - anexa 7 (format .pdf)
    - referat de aprobare - anexa 8 (format .pdf)
 
♦ Regulament privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuinţele administrate de către administratorul SC LOCATIVSERV SRL
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței (dezbatere publică)
        - regulament detalii (format .pdf)
 
♦ Regulamentul privind buna gospodarire, întreţinere, curãţenie şi esteticã în municipiul Piatra Neamţ

        - detalii in format .pdf 

 
♦ Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamţ
        - detalii in format .pdf
        - HCL nr. 371 din 29.11.2013
 
♦ Regulamentul local privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
        - detalii (format .pdf)
        - HCL nr. 151 din 27.05.2021
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a băii comunale din municipiul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament de organizare și funcționare privind administrarea stadionului municipiul Ceahlăul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului din municipiului Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
♦ Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazu nr. 47
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament privind organizarea și desfășurarea evenimentelor pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț
        - HCL nr. 295 din 15.11.2021
        - detalii regulament (format .pdf)
 
Regulament privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial
♦  Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra-Neamț
- HCL nr. 40 din 28.02.2022
- Regulament - anexa nr. 3