COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

Afișare Conținut Web

 

 

Afișare Conținut Web

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamţ, RO-610101
Telefon: 0040 233 218991, Fax: 0040 233 215374
Telefonul cetățeanului 0040 233 210872, Telefon Cabinet Primar 0758 111855
E-mail: infopn@primariapn.ro

Afișare Conținut Web

 

 

 

Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră

 

Afișare Conținut Web

 
 
 
Misiunea Smart City și Declarația "Piatra Neamț 2020 - Oraș Inteligent"
Pentru detalii dați click aici
 
 

Dispoziția nr. 1843 din 01.08.2022

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară pentru data de 04.08.2022 – ora 14:00, desfășurată în sala de ședințe a...
../common/calendar Postat la data de: 02.08.2022

Dispoziția nr. 1780 din 21.07.2022

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară pentru data de 27.07.2022 – ora 14:00, desfășurată în sala de ședințea Primăriei...
../common/calendar Postat la data de: 21.07.2022

Afișare Conținut Web

Clasamente locuințe ANL

Punctaj stabilire ordine de prioritate - dosare actualizate în perioada ianuarie - martie 2022
- cerere de locuințe repartizare locuințe pentru tineri, destinate închirierii - detalii (format .pdf)
- cereri de locuințe respinse repartizare locuințe pentru tineri, destinate închirierii - ../common/calendar Postat la data de: 16.08.2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL PATRA-NEAMȚ, prin Primar Andrei Carabelea, titular al proiectului - Transformare Parc ZOO în grădină publică, modernizare construcții, amenajare amfiteatru, spații creație-expunere, seră, reamenajare incintă - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț - detalii (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 28.07.2022

Afișare Conținut Web

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act nomativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de gestionarea toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionarea toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț.
- detalii (format .pdf)
- proiect de hotărâre (format .pdf)
- referat de aprobare, raport de specialitate (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- studiu de fudamentare (format .pdf)
- regulament (format .pdf)
- tarif (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 04.08.2022

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act nomativ: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamţ sau în alte locuri decât drumul public.
- detalii (format .pdf)
- proiect de hotărâre (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- regulament (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 03.08.2022

Afișare Conținut Web

Revizuire calendar de pregătire și efectuare RGA

Pentru efectuarea recensământului agricol în bune condiții și pentru respectarea termenelor de finalizare a fiecărei activități prevăzute în programul general de organizare și efectuare, promovarea este esențială și necesită implicarea tuturor instituțiilor angrenate în desfășurarea RGA 2020.
Recensământul general agricol runda 2020
- afiș (format .pdf)
- pliant (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 15.04.2021

Afișare Conținut Web