COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

« Înapoi

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act nomativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public de “Întreținerea și repararea străzilor, drumurilor, podurilor a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane precum și organizarea circulației rutiere și pietonale din municipiul Piatra Neamț” și atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune prin concesiune.
- detalii anunț (format .pdf)
- proiect de hotărâre (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract draft (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 18.10.2022