COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

« Înapoi

Proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț - parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț
- proiect de hotărâre (format .pdf)
- raport specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- anexa (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- proiect contract (format .pdf)
- studiu de oportunitate (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 19.09.2022